Bestuur afgetreden: verkiezingen nieuw bestuur tijdens ALV 12 februari

Op dinsdag 18 december is het voltallige bestuur van Thor de Bataaf afgetreden. Door het demissionaire bestuur worden verkiezingen voor nieuwe bestuursleden uitgeschreven. De ALV hiervoor vindt plaats op dinsdag 12 februari 2019. Officiële kandidaatstelling (een bestuur met minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester) kan tot uiterlijk maandag 28 januari via secretaris@thordebataaf.nl, zodat op 29 januari (twee weken voor de ALV) de leden geïnformeerd kunnen worden.

De motivatiegesprekken met de kandidaten worden door de Beleidsadviesraad gehouden. Op basis van deze gesprekken wordt een advies voor de bestuurssamenstelling voorbereid voor de ALV. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Frank Dankaart (06-23955277).