ALV op 26 juni over Toekomstvisie Thor de Bataaf

Op dinsdag 26 juni is er een Algemene Ledenvergadering voor alle leden van Thor de Bataaf. Naast de gebruikelijke agendapunten, waaronder het financiële jaarverslag 2017, staat de Toekomstvisie van ons park op de agenda. Het bestuur van de vereniging en de SOG schetsen in de Toekomstvisie hun ideeën over de verdere ontwikkeling van het park en de club. Graag bespreken de besturen de ideeën met de leden, om te horen of er voldoende draagvlak is om deze verder uit te werken. Hier vind je meer uitleg over de Toekomstvisie en het stuk zelf.

De ALV van dinsdag 26 juni start om 20:00 uur.