Informatie baanrenovatie en minibaan/oefenmuur

In deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen over belangrijke bestuurlijke zaken zoals de renovatie van de banen en de samenstelling van het bestuur sinds de ALV van 1 november.

Baanrenovatie
De uitvoering en aanbesteding van de renovatie van de banen (1,2,3, en A, B en C) loopt via de SOG (Stichting Onroerend Goed de Bataaf) met wie wij hierover regelmatig overleg en contact hebben.

Het streven is om uiterlijk 1 maart 2017 helemaal klaar te zijn, dus ruim voor het Open Voorjaarstoernooi en de start van de voorjaarscompetitie.

Met de renovatie van de banen 1, 2 en 3 willen wij ook kijken of het mogelijk is om er wat ruimte bij te krijgen zodat baan 2 weer een volledige baan kan worden. Hierover is de SOG in gesprek met de Gemeente. Met de Gemeente zijn we aan het onderhandelen om een stukje grond aan de achterzijde (de groenstrook naast de tennismuur) in te ruilen voor een stukje grond aan de voorzijde (achter baan 3 en de huidige mini baantjes) In de maand december zijn er weer vervolg gesprekken met de Gemeente.

Voor het Park heeft extra baancapaciteit grote meerwaarde. Richting de toekomst heeft dit voldoende meerwaarde om te wachten op zekerheid. Het zou erg jammer zijn als wij uiteindelijk wel toestemming krijgt maar de banen er al liggen. De deadline van 1 maart blijft heilig, werkzaamheden die gestart zijn moeten 1 maart afgerond zijn.

Plannen voor de minibaantjes en het oefenmuurtje
Afhankelijk van de mogelijkheden met grond zullen we sowieso een nieuwe minibaan krijgen en nieuwe tennismuur. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om extra trainingsmogelijkheden te faciliteren en hoe we de ruimte achter de hal optimaal kunnen invullen. Indien daar ideeën of wensen over zijn, dan horen we dat graag.

In de nieuwsbrief van 1 januari zullen we een update plaatsen van de vorderingen.

Mochten er vanuit de leden van vereniging vragen zijn dan hoort de SOG dat graag. De SOG is te bereiken via mailadres: stichtingog@gmail.com.

Uiteraard kunnen jullie ook terecht bij het bestuur van de vereniging via mailadres bestuur@thordebataaf.nl.