Delen van KNLTB-gegevens

De KNLTB-Ledenraad heeft in december 2017 ingestemd met het verstrekken van alle KNLTB ledengegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer) aan commerciële partners van KNLTB. Zo kunnen KNLTB-leden profiteren van aantrekkelijke aanbiedingen én kan de KNLTB extra inkomsten genereren, die weer ten goede komen aan de tennissport in Nederland.

Als je niet wenst te worden benaderd via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar structurele of incidentele partners, dan kun je gebruikmaken van het recht van bezwaar. Je kunt dit doorgeven aan de KNLTB Ledenservice via een online formulier. De KNLTB zal zo spoedig mogelijk je afmelding verwerken.

Voor meer informatie: https://www.knltb.nl/overig/privacy/fanmarketing-en-data/