Een feestje: Thor 90 jaar!

Lustrumjaar
De Nieuwjaars- en verjaardagsborrel is de aftrap van nog vele andere activiteiten die we dit jaar speciaal voor het lustrum gaan organiseren. Meer hierover leest u in de nieuwsbrief en op de website.

Nieuwe Thor Clubkleding

Wat dit jaar ook speciaal maakt is de introductie van onze nieuwe Thor clubkleding.

De rood-witte setjes, inclusief trainingspak, komen voor iedereen beschikbaar: zowel senioren als junioren.

Goed voor de uitstraling van onze club! Voor alle leden die competitie spelen is de clubkleding ruim voor de start van de voorjaarscompetitie beschikbaar. Ook het eerste-en tweede team gaat in rood-wit spelen!

Binnenkort ontvangt u meer informatie over de bestel-mogelijkheden. Ik verheug mij nu al op de prachtige out-fits van al onze teams op het park.

 

Voorjaarscompetitie 2018

Tot slot nog iets over de voorjaarscompetitie 2018.  U heeft zich massaal ingeschreven, een fantastisch resultaat! Hieruit blijkt maar weer eens dat veel Thor-leden van het wedstrijdelement in onze sport houden.

Maar het zorgt tegelijkertijd wel voor hoofdbrekens bij de Technische Commissie. Want met z’n allen tegelijk op zaterdag competitie spelen is helaas niet mogelijk. Daar hebben we te weinig banen voor. Want we willen voortaan tijdens de competitiedagen altijd baan 11 en 12 beschikbaar houden voor vrij spelen/recreanten.  

Daarom zal er worden gekeken naar andere mogelijkheden, zodat iedereen toch kan spelen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een competitieaanbod op een andere dag of om het samenstellen van iets grotere teams. Het bestuur realiseert zich dat dit kan betekenen dat niet iedereen de competitievorm van zijn eerste keuze krijgt. Maar er wordt wel gezocht naar een goed alternatief. Graag uw begrip hiervoor.

De TC is in afwachting van de teams en de bijbehorende klasse die worden toegewezen door de KNLTB.

Er wordt naar gestreefd om voor 1 februari contact op te nemen met de competitiespelers die een alternatief krijgen aangeboden.

 

Het bestuur wenst u allen een sportief en voorspoedig 2018.

Tot ziens bij de Nieuwjaarsreceptie!

  

Karin Donk

(ook namens mede-bestuursleden Paul Schmitz, Rob Verstoep, Mieke Wytema, Lalique Verwoerdt en Paul Damen)