Algemene Leden Vergadering (ALV) november 2016

20:00

1 november 2016

Elk jaar in november organiseert het bestuur van Thor de Bataaf een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur kijkt dan terug op het afgelopen jaar en presenteert de plannen voor het volgende jaar. Alle leden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en bij bepaalde onderwerpen wordt er gestemd.