Algemene Ledenvergadering

20:00

22 juni 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 22 juni 2020

Beste Thorleden,

Graag nodigen we je uit om de algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen op maandag 22-06-2020, aanvangstijd 20.00u. De stukken vind je hier*. 

*Om de stukken te kunnen raadplegen gebruik je het wachtwoord in de uitnodiging in de ClubApp. Heb je (nog) geen toegang tot de ClubApp en wil je het wachtwoord weten? Stuur dan een mail naar secretaris@thordebataaf.nl.

We zullen deze ALV coronaproof verzorgen in onze tennishal. We hebben eerst getest (zie foto’s hieronder) en weten dat er meer dan voldoende afstand gehouden kan worden tussen de aanwezigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat we nog niet weten, is het aantal mensen dat komt. Aangezien we conform de noodverordening niet meer dan 100 personen op een bijeenkomst als deze mogen hebben, willen we graag van tevoren een indicatie hebben van het aantal leden dat naar deze ALV wil komen. Indien je voornemens bent te komen, wil je dan een mailtje sturen naar: bestuur@thordebataaf.nl ? Dit geeft ons de zekerheid dat we niet over de gestelde limiet zullen gaan.

Agenda ALV 22 juni 2020
Aanvang 20.00u. Tennishal Thor de Bataaf, Ver-Huellweg 2, Den Haag

 1. Opening & Agenda
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststelling notulen ALV 25 november 2019
 4. Financiële verantwoording 2019
  – Financieel Jaarverslag 2019
  – Verslag van de Kascommissie
  – Vooruitblik op 2020 ivm corona
 5. Beleidsplan 2021-2025
 6. Status vervanging banen 6 t/m 9
 7. Wvttk en rondvraag
 8. Sluiting

Graag tot 22 juni!
Het bestuur van HLTC Thor de Bataaf

 Frank, Derek, Jankees, Fre en Jack