Algemene Leden Vergadering

20:00

18 december 2018

Op dinsdag 18 december wordt een reguliere ALV gehouden. Deze start om 20.00 uur. Op de agenda staat onder meer de begroting 2019. De stukken worden uiterlijk dinsdag 4 december op de website achter de inlog geplaatst.