Wim Karsbergendag – zomerfeestdag voor alle jeugd

10:00

10 juni 2017

Tijdens deze ochtend/begin middag toveren wij ons park om in een spelletjesparadijs; van springkussens tot stormbanen en van rodeostieren tot sport en spel. Geschikt voor alle leeftijden! En omdat we geloven in een gezellige dag mag je ook je vriendjes en vriendinnetjes meenemen die geen lid zijn.

Ook zal er een tennisclinic zijn georganiseerd door de trainers, neem je tennisspullen dus vooral mee!

Wim Kasbergen was een oud lid die erg betrokken was met de jeugd. Na zijn overlijden heeft hij geld aan de JC heeft geschonken waarmee wij nu voor hem deze dag organiseren.

De Wim Kasbergendag is een dag die wij 1 keer in de 2 jaar organiseren.