Inschrijving Voorjaarscompetitie 2022 geopend

Beste competitiespelers,

Betreft: Inschrijving Voorjaarscompetitie 2022 geopend

Hier tref je het inschrijfformulier aan voor de voorjaarscompetitie 2022.

Inschrijven kan tot en met 23 december a.s.. Mocht je voorkeur hebben om in een bepaald team te spelen, geef dit dan specifiek aan op het formulier.

Wel is het verplicht dat iedereen zich ook afzonderlijk aanmeldt. Dat voorkomt onduidelijkheid. Hieronder vind je nog wat meer informatie en een terugblik op afgelopen competitie.

Korte terugblik KNLTB competitie 2021

2021 was opnieuw een uitzonderlijk jaar; zo was het dit jaar helaas opnieuw niet mogelijk om een reguliere voorjaars- en najaarscompetitie te spelen vanwege Corona.

Gelukkig heeft de KNLTB wel weer een alternatief kunnen bieden met de ‘KNLTB Competitie 2021’. Aan deze competitie hebben in totaal 76 teams (inclusief jeugd) meegedaan waarvan er 13 kampioen zijn geworden. Proficiat voor de kampioenen! De animo om mee te doen aan deze competitie was bijzonder groot en we hebben ons uiterste best gedaan om zo veel mogelijk mensen competitie te laten spelen.

We zien al jaren een tendens dat de zaterdagcompetitie steeds populairder wordt. Dit heeft tot gevolg gehad dat we in totaal 7 teams moesten overhevelen naar de zondag waar nog wel ruimte was.

Toch zitten we momenteel wel aan het absolute maximum van de capaciteit in het weekend waar het competitie betreft. Resultaat was dat er voor recreanten spijtig genoeg weinig ruimte was om te spelen, iets wat we willen verbeteren in 2022. We zijn daarbij wel deels afhankelijk van de indeling die door de KNLTB gemaakt wordt met uit- en thuisspelende teams. Onze voorzitter Frank Dankaart heeft hier onlangs al iets over gezegd in de nieuwsbrief van het bestuur.

Competitie in 2022

Onze mooie club groeit gestaag door en daarmee zal naar verwachting de animo om competitie te spelen in 2022 nog groter zijn. In het verlengde hiervan en ervan uitgaande dat we in 2022 hopelijk wel weer een normale voorjaars- en najaarscompetie kunnen spelen graag jullie aandacht voor het volgende:

De TC bepaalt in 2022 of iemand voorjaars- dan wel najaarscompetitie speelt. Het is dus geen zekerheid dat wanneer men zich opgeeft voor voorjaar ook voorjaar speelt. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen en baancapaciteit waarbij we rekening houden met recreanten waarvoor we er naar streven minimaal twee vrije banen aan te houden in het weekend. Echter wanneer we iemand niet kunnen plaatsen voor de voorjaarscompetitie om bovengenoemde redenen krijgt die persoon voorrang bij de indeling in het najaar (mits die persoon dat wil uiteraard). De TC kan in voorkomende gevallen hiervan afwijken in het belang van de club.
ten aanzien van de teamgrootte hanteren we een aantal van 8 personen per team.
de rol van de teamcaptain is belangrijk; ons advies is dat hij of zij op basis van beschikbaarheid een passende indeling maakt waardoor eenieder evenredig vaak speelt (app groepje is handig)
competitie spelen geeft een morele verplichting; wanneer je je opgeeft voor competitie verwachten we dat je ook daadwerkelijk gaat spelen en dat team op je kan rekenen (blessures en vooraf doorgegeven verhinderingen daargelaten)
ten slotte; De TC stelt naar eer en geweten de teams op waar er zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met ieders voorkeur maar waarbij ook gedacht wordt in clubbelang. Laatste geldt vooral voor selectieteams om een zo hoog mogelijk niveau te waarborgen voor nu en toekomst.

Vriendelijke groet,
Technische Commissie – Hans, Ilhan, Joost, Marc