Type jeugdlessen

Bal slagvaardigheid (vanaf 4 jaar)

Op deze jonge leeftijd kan een wezenlijke basis voor een succesvol tennisspel worden gelegd. Bij de balslagvaardigheidscursus maakt uw kind spelenderwijs kennis met tennis. Het spelen en oefenen van gevarieerde bewegingsoefeningen zijn op jonge leeftijd vanzelfsprekende opvoedkundige en methodische beginselen. Het motto bij het trainen van deze groep is: ”spelen met tennis”. Er is trainingsoefenstof voor deze groep beschikbaar, die recht doet aan de ontwikkelingsfase van deze kinderen. Bij het volgen van deze cursus is lidmaatschap van Thor de Bataaf niet verplicht.

Deze lessen worden op woensdagmiddag gegeven, van 13.00-14.00 uur en van 16.00-17.00 uur.

Jeugdtraining (6 t/m 17 jaar)

Deze trainingen richten zich op het verzamelen van veelvuldige bewegingservaring met bal en racket. Het aanleren van een goede techniek is zeer belangrijk. Met techniek kunnen problemen, die ontstaan bij het slaan van de bal, opgelost worden. Welke oefenvormen en slagtechnieken worden ingezet in de training, hangt niet alleen af van de leeftijd van het kind, maar zeker ook van de aanleg voor tennis.

Jeugdselectietraining (8 t/m 17 jaar)

Talentvolle jongens en meisjes kunnen doorstromen naar de jeugdselectietrainingen, die kwalitatief en intensief op een hoog niveau staan. Jeugdspelers die de wil en kwaliteit hebben om vaak, gericht en intensief te werken aan hun tennisvermogen, wordt de mogelijkheid geboden een tennisopleiding te volgen. Prestatiegericht tennissen staat daarbij niet altijd gelijk aan (moeten) winnen, maar wel aan een continue streven naar goed tennis. Naast techniek wordt ook aandacht besteed aan tactiek, fysieke gesteldheid, mentale weerbaarheid en persoonlijk groei. Persoonsvorming in de zin van mentaliteitstraining maakt onderdeel uit van het programma. Ook bestaat de mogelijkheid voor privétrainingen, waarbij de trainingsstof nog beter afgestemd kan worden op het individu.

De geselecteerde kinderen bieden wij een totaalpakket aan faciliteiten:

    •   Tennistrainingen (groeps en privé)
    •   Fitnesstraining
    •   Mentaliteitstraining
    •   Wedstrijdprogramma

De groepstrainingen worden gesubsidieerd door Thor de Bataaf, omdat onze vereniging graag veelbelovende jeugdspelers op deze wijze wil stimuleren. De opzet van de trainingen garandeert motivatie en plezier.

Voor meer informatie

Cock Snoei, Hoofdtrainer Thor de Bataaf   06-22033352

Inschrijven

Meer informatie over de tarieven en de mogelijkheden voor inschrijving.