Ledenlijst

Ledenlijst niet meer toegankelijk

Vanaf heden is de online ledenlijst van Thor de Bataaf niet meer toegankelijk. Dit komt doordat er technische problemen zijn in de koppeling van de ledenadministratie naar de website. De ledengegevens zijn ook opgenomen in de ClubApp. De ClubApp vind je in de Apple Store of Google Play Store door te zoeken op ‘ tennis clubapp’.