LET OP: betaald parkeren Ver Huellweg

De gemeente Den Haag heeft onlangs besloten voor de gehele Ver Huellweg parkeertarieven tussen 9 en 14 uur te berekenen. De gemeente heeft verzuimd hierover met onze vereniging en stichting (SOG) te overleggen. Zelfs zijn wij in het geheel niet geïnformeerd.

De SOG heeft een brief naar de gemeente verzonden en bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Er is overleg verzocht met als doel het besluit terug te draaien. Er is nog geen antwoord.

Naar gebleken is heeft de gemeente ook nagelaten gele bordjes te plaatsen met de aankondiging dat er nu voor de gehele weg tarieven zullen gelden.

Als gevolg hiervan zijn er al diverse leden van Thor beboet. Als besturen willen wij alle leden die met de auto komen dan ook waarschuwen. Er zijn leden die bij de gemeente bezwaar maken tegen de hun opgelegde boete, omdat zij dus niet op de hoogte waren van deze wijziging. Wij attenderen alle leden op deze mogelijkheid, die wij van harte ondersteunen.
Een bezwaar kan gemotiveerd worden met verwijzing naar het ontbreken van een vooraankondiging en enige communicatie richting de vereniging en stichting. Bijgaand sluiten wij een concept bezwaarschrift bij.

Een bezwaar kunt u indienen tot zes weken na de datum waarop het besluit is genomen.

Wij hopen dat de gemeente gevolg geeft aan ons verzoek dit besluit terug te draaien.

Namens het bestuur Thor de Bataaf