Member get member – Voorwaarden

Hoe werkt het?

 • Het nieuwe lid vult een lidmaatschapsformulier in en vult hierbij jouw naam in bij
  ‘Hoe bent u in contact gekomen met Thor de Bataaf?’ en dan ‘Thor lid’.
 • Jij vult een Member-get-member formulier in en stuurt dit binnen 1 maand op naar het secretariaat. De datum die op het lidmaatschapsformulier van het nieuwe lid staat, is de startdatum van deze maand.
 • Jij krijgt de 25 euro op je bankrekening gestort!

Wat zijn de voorwaarden?

 • De actie geldt voor zomerlidmaatschappen, combilidmaatschappen en fitness+tennis lidmaatschappen (dus niet voor winterkaarten, 10-dagen kaarten en zwerfkaarten). Voor zowel jeugd, senioren, studenten en 65+.
 • Deze actie geldt in ieder geval voor heel 2015.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met de gezinskorting (5e gezinslid gratis).
 • Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties, zoals ‘geen entreegeld’.
 • Je krijgt de 25 euro nadat het nieuwe lid de contributie heeft betaald.
 • Er is geen maximum verbonden aan het aantal leden dat je aanbrengt, maar bij vermeend misbruik zal het bestuur contact met je opnemen.