Nieuw bestuur Thor de Bataaf

Thor de Bataaf heeft een nieuw bestuur. Op dinsdagavond 14-11-2017 heeft Loek de Gruyter tijdens de Algemene Ledenvergadering de voorzittershamer overgedragen aan Karin Donk.
Karin is een kleine dertig jaar lid van de club en gaat als nieuwe voorzitter met volle overgave aan de slag om Thor nóg sterker en sportiever te maken. Dit doet zij samen met een heel nieuw bestuur dat bestaat uit Paul Schmitz (secretaris), Rob Verstoep (penningmeester), Paul Damen (Jeugdzaken) en Mieke Wytema (communicatie). Het bestuur is overigens nog op zoek naar iemand die zich als bestuurslid wil bezighouden met de verdere ontwikkeling van breedtetennis (met name voor recreanten). Ook wordt nog gezocht naar een nieuwe baancommissaris: iemand die het gebruik van alle banen zo goed mogelijk wil regelen.Onder groot applaus is dinsdagavond het oude bestuur door de ALV met bloemen en wijn uitgezwaaid: Loek, Fre, Arjan en Fred: heel veel dank voor jullie fantastische inzet de afgelopen jaren!

DSC04308a