Nieuwe bestuursleden gezocht

We zoeken 4 nieuwe bestuursleden voor de volgende portefeuilles:

  • Penningmeester – Thor de Bataaf
  • Coördinator Technisch Beleid
  • Coördinator Business Club & Sponsoring
  • Penningmeester – Business Club SB&TT

Samenwerken, verbondenheid met de vereniging en haar leden en overtuigingskracht zijn belangrijke competenties voor alle bestuursleden. Je doet het bestuurswerk immers samen met andere bestuursleden, bestuursleden van de stichtingen die onderdeel zijn van Thor de Bataaf, commissieleden, vrijwilligers en de trainers.

Een bestuursfunctie bij Thor de Bataaf biedt je de kans bestuurservaring op te doen of uit te bouwen op de gezelligste tennisvereniging van Den Haag (en wijde omstreken).

Hier lees je wat de portefeuilles inhouden.

Penningmeester – Thor de Bataaf
De Penningmeester heeft de financiële leiding over de tennisvereniging Thor de Bataaf. Hij of zij zorgt voor de inning van contributies, donaties, subsidies, etc. en zorgt voor de betaling van rekeningen. Daarnaast ziet de penningmeester toe op de financiën van alle commissies en de Stichting Onroerend Goed (SOG) en de Stichting Business Club en Toptennis (SB&TT).

De penningmeester stelt jaarlijks de ontwerpbegroting op en legt deze voor aan de Algemene Leden Vergadering. En de penningmeester maakt het financiële jaarverslag.

Het is als penningmeester uiteraard wenselijk dat je feeling hebt met financiële administratie en het werken met en opstellen van begrotingen.

Voor de uitvoering van de financiële administratie wordt de penningmeester ondersteund door vrijwilligers, bestuursleden en commissieleden.

Coördinator Technisch Beleid
De coördinator Technisch Beleid is verantwoordelijk voor de trainingen, competitie en de open toernooien (No Such Open en van Gisbergen Open). En dan in het bijzonder voor toptennis.

Je hebt als coördinator technisch beleid affiniteit met toptennis en competitietennis. Op deze terreinen werk je nauw samen met de Technische Commissie, de commissies van de Open Toernooien, de trainersstaf en de TTA-commissie (in oprichting).

Coördinator Business Club en Sponsoring
De coördinator Business Club en Sponsoring houdt zich bezig met het bevorderen van (top)tennis ten behoeve van Thor de Bataaf. Samen met de SB&TT (Stichting Business Club & Toptennis) ontwikkel je commerciële activiteiten in relatie tot sponsoring. Met de sponsorgelden kan de tennisvereniging investeren in toptennis, jeugd en activiteiten als toernooien. Verder onderhoud je diverse externe contacten met partijen op het gebied van (commerciële) samenwerking en sponsoring.

De coördinator Business Club en Sponsoring is iemand met een commerciële drive en bij voorkeur een zakelijk netwerk in Den Haag en (wijde) omgeving. Naast samenwerking met andere bestuursleden, de SB&TT, de SOG en diverse commissies heb je veel contacten met externe partners.

Penningmeester – Business Club SB&TT
De Penningmeester van de Business Club SB&TT heeft de financiële leiding over de Business Club – Donderdag. Hij of zij zorgt voor de inning en registratie van business club lidmaatschappen, sponsor contracten & donaties en draagt zorg voor de betaling van de rekeningen ter zake de business club.

De penningmeester stelt jaarlijks de ontwerpbegroting op en legt deze primair voor aan de Penningmeester – Thor de Bataaf. De penningmeester draagt tevens zorg voor de registratie en rapportage van het financiële jaarverslag.

Het is als penningmeester uiteraard wenselijk dat je feeling hebt met financiële administratie en het werken met en opstellen van begrotingen.

Voor de uitvoering van de financiële administratie wordt de penningmeester ondersteund door vrijwilligers, bestuursleden en commissieleden.

 

Heb je interesse in een rol in het bestuur?
Meld je dan bij het bestuur via bestuur@thordebataaf.nl of spreek een van ons (Loek, Rob (Business Club), Fré, Wybren, Inge, Daan, Hugo of Marije) aan op het park. Dan praten we graag met je verder over een rol in het bestuur van de gezelligste tennisvereniging van Den Haag (en wijde omstreken).