Nieuwe privacyregels

Het bestuur vindt het heel belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van alle leden. Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen. Extra actueel vanwege de invoering van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming, de AVG. Deze Europese wet bevat strengere regels op het gebied van privacy. Dit betekent het volgende voor onze vereniging. Er komt een privacystatement waarin staat hoe de club omgaat met persoonsgegevens van leden. Onderdeel is het zogenaamde verwerkingsregister. Daarin wordt opgenomen hoe de vereniging persoonsgegevens gebruikt, met welk doel, hoe lang deze gegevens bewaard blijven en wie er toegang hebben. Ook komt er een vrijwilligersverklaring. Alle vrijwilligers verklaren zich hierin aan de privacy-regels te houden. Binnenkort horen de vrijwilligers hier meer over. Daarnaast is er een geheimhoudingsverklaring die is bedoeld voor iedereen die met persoonsgegevens omgaan. En tenslotte komt er een toestemmingsverklaring. Hierin wordt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens. Het is bestuur van Thor de Bataaf stelt de nieuwe verklaringen binnenkort vast. Wij houden jullie hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief en de website. Heb je vragen? Mail dan naar secretaris@thordebataaf.nl