5 vragen aan… de SOG

Wat doet de Stichting Onroerend Goed de Bataaf?
De Stichting is eigenaar van tennispark De Bataaf, trotse thuisbasis van Thor. Als eigenaar zorgen we voor een gezonde financiële exploitatie van het park en natuurlijk dat het park er zo mooi mogelijk bij ligt voor onze leden en huurders.

Wie zitten er in?
De Stichting bestaat op dit moment uit drie bestuursleden: Iwan Hoekjan is de voorzitter, Rinze van den Akker penningmeester en Lisette Roodenburg secretaris. We kunnen op dit moment een extra bestuurslid gebruiken. Dus als je geïnteresseerd bent na het lezen van dit interview, kijk dan naar de vacaturetekst op de site.

SOG

Met welke actuele projecten zijn jullie bezig?
Ook dit jaar worden weer verschillende onderdelen van het park aangepakt. Zo zijn net de dakpannen van het oude deel van het clubgebouw vernieuwd. Ook is het dak van de tennishal aangepakt en klaargemaakt voor de installatie van zonnepanelen. Dat is een initiatief van Solargreenpoint waar je ook als Thor-lid nog aan kan deelnemen. We denken ook na over een beter gebruik van het park. Met name de oefenmuur willen we graag een betere plek geven en met de gemeente zijn we aan het aftasten of er in de toekomst nog mogelijkheden zijn voor uitbreiding. Tenslotte komt langzamerhand de vernieuwing van de banen aan de voorkant in beeld. Daar zullen de leden zeker in geïnteresseerd zijn.

Hoe steekt de relatie met de vereniging in elkaar?
De bestuursleden van de Stichting zijn altijd leden van de vereniging. Ze worden benoemd door het verenigingsbestuur dat bovendien de goedkeuring moet geven aan grote investeringen door de Stichting. Er is dan ook intensief contact tussen beide besturen. De vereniging is als huurder van de binnen- en buitenbanen tevens onze grootste klant. Door een goede exploitatie van het park proberen we die huurprijs zo laag mogelijk te houden.

Wat hebben jullie bereikt waar de vereniging best trots op kan zijn?
Uiteraard de verbouwing van ons clubgebouw een aantal jaar geleden. Gecombineerd met goed onderhoud wordt De Bataaf door velen in Den Haag als het mooiste tennispark van Den Haag gezien. Daar kunnen we zeker trots op zijn! Een status die we zeker willen behouden.