Notulen ALV 27 juni beschikbaar

Afgelopen 27 juni heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.
Je kunt vanaf nu de notulen raadplegen via deze beveiligde pagina*.

*Het wachtwoord vind je in de e-mail die voorafgaand aan de ALV is verzonden naar alle Thor leden. Wachtwoord kwijt? Stuur een mailtje naar webcom@thordebataaf.nl