Online een baan reserveren / book your court online

——For English, scroll down——

Let op: je kunt op doordeweekse dagen (behalve vrijdag) reserveren tussen 8.30 en 22.15 uur (laatste reservering stopt om 23.00 uur). Op vrijdag, zaterdag en zondag moet je er rekening mee houden dat het park al vroeg op de avond gesloten kan zijn, afhankelijk van het aanwezige barpersoneel. Houd je tijdens het spelen aan het parkreglement.

Voor Thor-leden: klik hier om een binnen- of buitenbaan te reserveren. Een binnenbaan kan gereserveerd worden tegen betaling.
Voor NIET-leden: klik hier om een indoor- of buitenbaan te huren.
For NON-members: click here to rent an indoor or outdoor court.

Je inloggegevens
Login-informatie en reserveringsinstructies vind je in de inbox van het e-mailadres dat van jou bekend is bij Thor.

Inloggegevens opvragen
Indien je afgelopen weekeinde geen login-codes hebt ontvangen om een baan te reserveren, vind je hieronder de procedure om je acount aan te maken:

De gebruikersnaam ontvang je van de ledenadministratie
Ga naar thor.baanreserveren.nl
Ga naar WACHTWOORD VERGETEN. Volg vervolgens de instructies hoe je je account kan activeren.

Indien meer leden hetzelfde e-mailadres hebben, dan krijg je een andere gebruikersnaam.
Neem in dat geval contact op via de mail met info@thordebataaf.nl

Een baan reserveren

 1. Ga naar de website: https://Thor.baanreserveren.nl/
 2. Het inlogvenster verschijnt
 3. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.
 4. De webpagina opent standaard met optie ‘Reserveringen’.
 5. Selecteer een speeldatum en begintijd.
 6. In het reserveringsvenster: Vul bij vakje ‘Speler 2’, ‘Speler 3’, etc. de naam van je medespeler(s) in. Er is een zoekfunctie: vul de eerste letters uit voornaam en/of achternaam in. Het systeem zoekt naar een mogelijke match. Je moet minimaal 1 en mag maximaal 3 medespelers invoeren. Met één medespeler kun je voor max. 45 minuten een baan reserveren, met drie medespelers kan dat voor max. 60 minuten

Een niet-lid introduceren

Een niet-lid introduceren kan via ons online reserveringssysteem:

  1. Selecteer in het systeem een speeldatum en begintijd (stap 1 t/m 5 hierboven).
  2. In het reserveringsvenster vul je in het linkervakje ‘Speler 2’, ‘Speler 3’, etc.  voor je intro niet een naam in, maar de term “Intro Junior” of “Intro Senior”. Het systeem zal deze term herkennen en vervolgens kun je hem in het rechtervakje selecteren. Je kunt maximaal 2 personen per categorie (junior of senior) tegelijk per baan introduceren. Met totaal twee personen op een baan kun je voor max. 45 minuten een baan reserveren, met totaal vier spelers kan dat voor max. 60 minuten.
  3. De betaling gaat per IDEAL -> 8€ (senior) of 5€ (junior) per introducé

 

———ENGLISH———————–

Before booking, make sure to read the parkreglement before playing at Thor.
Please note: without a reservation you won’t have access to the club. 

For NON-members: Click here to reserve a court.
For instructions, see below:

Your login information
You will find login information and booking instructions in the inbox of your email address known by Thor.

Requesting your login information
If you haven’t received your login codes yet, you can find the instructions to create your account below:

Your Username (Gebruikersnaam) will be send to you through the member administration.
Go to thor.baanreserveren.nl
Press ONLINE EEN BAAN RESERVEREN (reservation court)
Goto WACHTWOORD VERGETEN (lost password)
Enter username , e-mail address and first name.
Follow the instructions

If more members have the same e-mail address, you will receive a different Username.
Please contact us at info@thordebataaf.nl.

Reserve a court

 1. Go to the website: https://Thor.baanreserveren.nl
 2. The login window appears
 3. Enter your username and password.
 4. The web page opens by default with the option “Reserveringen”.
 5. Select a play date and start time.
 6. In the reservation window: Enter the name of your fellow player(s) in the ‘Speler 2’, ‘Speler 3’, etc. boxes. There is a search function: fill in the first letters of first name and / or last name. The system searches for a possible match. You must enter at least 1 fellow player, but you can add up to 3 fellow players (for doubles). With one fellow player you can play up to 45 minutes, with three fellow players you can play up to 60 minutes on the reserved court.

Introducing non-members

You can introduce a non-member via our online reservation system:

  1. Select a play date and start time (see step 1-5 above)
  2. In the reservation window: instead of entering the name of your fellow player(s) in the’Speler 2’, ‘Speler 3’, etc. box you fill in: “Intro senior” or “intro junior”. The system will recognize this and then you can select it in the right box. You can introduce a maximum of 2 people per category (junior or senior) per court at the same time. With a total of two people on a court, you can reserve a court for a maximum of 45 minutes; with a total of four players, you can reserve this for a maximum of 60 minutes.
  3. Payment will be processed by IDEAL -> 8 € (senior) or 5 € (junior) per guest

There is also an English version available via “my account”(“mijn account”).