Online een baan reserveren / book your court online

——For English, scroll down——

Let op: lees voordat je reserveert eerst het coronaprotocol voor vrij spelen.

Let op: zonder baanreservering geen toegang

Klik hier om een baan te reserveren. Kijk hieronder voor een uitleg:

Je inloggegevens
Login-informatie en reserveringsinstructies vind je in de inbox van het e-mailadres dat van jou bekend is bij Thor.

Inloggegevens opvragen
Indien je afgelopen weekeinde geen login-codes hebt ontvangen om een baan te reserveren, vind je hieronder de procedure om je acount aan te maken:

Gebruikersnaam is je e-mailadres
Ga naar thor.baanreserveren.nl
Ga naar WACHTWOORD VERGETEN. Volg vervolgens de instructies hoe je je account kan activeren.

Indien meer leden hetzelfde e-mailadres hebben, dan krijg je een andere gebruikersnaam.
Neem in dat geval contact op via de mail met info@thordebataaf.nl

Een baan reserveren

 1. Ga naar de website: https://Thor.baanreserveren.nl/
 2. Het inlogvenster verschijnt
 3. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.
 4. De webpagina opent standaard met optie ‘Reserveringen’.
 5. Selecteer een speeldatum en begintijd.
 6. In het reserveringsvenster: Vul bij vakje ‘Speler 2’, ‘Speler 3’, etc. de naam van je medespeler(s) in. Er is een zoekfunctie: vul de eerste letters uit voornaam en/of achternaam in. Het systeem zoekt naar een mogelijke match. Je moet minimaal 1 en mag maximaal 3 medespelers invoeren. Met één medespeler kun je voor max. 45 minuten een baan reserveren, met drie medespelers kan dat voor max. 60 minuten.

———ENGLISH———————–

Before booking, make sure to read the corona protocol for playing at Thor.

Please note: without a reservation you won’t have access to the club.

Click here to reserve a court. For instructions, see below:

Your login information
You will find login information and booking instructions in the inbox of your email address known by Thor.

Requesting your login infromation
If you haven’t received your login codes yet, you can find the instructions to create your account below:

Username (Gebruikersnaam) is your e-mail address
Go to thor.baanreserveren.nl
Press ONLINE EEN BAAN RESERVEREN (reservation court)
Goto WACHTWOORD VERGETEN (lost password)
Enter username , e-mail address and first name.
Follow the instructions

If more members have the same e-mail address, you will receive a different Username.
Please contact us at info@thordebataaf.nl.

Reserve a court

 1. Go to the website: https://Thor.baanreserveren.nl
 2. The login window appears
 3. Enter your username and password.
 4. The web page opens by default with the option “Reserveringen”.
 5. Select a play date and start time.
 6. In the reservation window: Enter the name of your fellow player(s) in the ‘Speler 2’, ‘Speler 3’, etc. boxes. There is a search function: fill in the first letters of first name and / or last name. The system searches for a possible match. You must enter at least 1 fellow player, but you can add up to 3 fellow players (for doubles). With one fellow player you can play up to 45 minutes, with three fellow players you can play up to 60 minutes on the reserved court.

There is also an English version available via “my account”(“mijn account”).