Bestuur & Commissies

Het bestuur van Thor de Bataaf is er voor alle leden en probeert op een zo transparant mogelijke wijze te communiceren. Dat betekent dat de bestuursleden altijd aan te spreken zijn op de aandachtsgebieden die zij beheren. Het bestuur vergadert maandelijks, waarin alle lopende zaken worden besproken en het beleid verder vorm wordt gegeven. Minimaal eenmaal per jaar vindt een ledenraadpleging plaats via de Algemene Leden Vergadering (ALV).

BestuurVan links naar rechts: Jack Haslinghuis, Lalique Stoutjesdijk, Frank Dankaart, Derek van der Stigchel, Fre Muller en Jankees de Graaf

Daarnaast zijn er commissies, waaronder de Activiteitencommissie, Technische commissie en Communicatie Commissie.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Frank Dankaart
Voorzitter

Annemiek Wissink
Secretaris

Jankees de Graaf
Penningmeester

Derek van der Stigchel
Bestuurslid parkfaciliteiten en ledenwerving

Jack Haslinghuis
Bestuurslid technische zaken

Fré Muller
Bestuurslid baanbezetting, contact ledenadministratie en jc

Vacatures:

Klik hier!

Vragen aan het bestuur?
Vul onderstaand formulier in als je een vraag hebt aan het bestuur. Of bel met het secretariaat: 070-358 92 00 (ma, wo en vr).

Contact Bestuur