Bestuur & Commissies

Het bestuur van Thor de Bataaf is er voor alle leden en probeert op een zo transparant mogelijke wijze te communiceren. Dat betekent dat de bestuursleden altijd aan te spreken zijn op de aandachtsgebieden die zij beheren. Het bestuur vergadert maandelijks, waarin alle lopende zaken worden besproken en het beleid verder vorm wordt gegeven. Minimaal eenmaal per jaar vindt een ledenraadpleging plaats via de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Daarnaast zijn er commissies, waaronder de Activiteitencommissie, Technische commissie en Communicatie commissie.

Het bestuur bestaat per 1-1-2016 uit de volgende personen:

Loek de Gruijter, voorzitter
vacature (waargenomen door Fré Muller), coördinator Activiteiten
Fred van Vliet, penningmeester/ledenadministratie
vacature (waargenomen door Fré Muller), coördinator Communicatie
vacature (waargenomen door Loek de Gruijter), coördinator Sponsoring en Businessclub
Arjan Veninga, coördinator Technisch Beleid en vice-voorzitter
Fré Muller, Secretaris

Klik hier voor hier voor een overzicht van de commissies die onder elk bestuurslid vallen.

Vragen aan het bestuur?
Vul onderstaand formulier in als je een vraag hebt aan het bestuur. Of bel met het secretariaat: 070-358 92 00 (ma, wo en vr).

Contact Bestuur