Bestuur & Commissies

Het bestuur van Thor de Bataaf is er voor alle leden en probeert op een zo transparant mogelijke wijze te communiceren. Dat betekent dat de bestuursleden altijd aan te spreken zijn op de aandachtsgebieden die zij beheren. Het bestuur vergadert maandelijks, waarin alle lopende zaken worden besproken en het beleid verder vorm wordt gegeven. Minimaal eenmaal per jaar vindt een ledenraadpleging plaats via de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Daarnaast zijn er commissies, waaronder de Activiteitencommissie, Technische commissie en Communicatie-commissie.

Het bestuur bestaat per 14-11-2017 uit de volgende personen:

Karin Donk, voorzitter
Paul Schmitz, secretaris
Rob Verstoep, penningmeester
Paul Damen, Jeugdzaken
Mieke Wytema, Communicatie
Lalique Verwoerdt- Stoutjesdijk, Ontwikkeling breedtetennis, met name recreanten (niet op de foto)
Vacature, baancommissaris

 

DSC04308a

Vacatures:

Lijkt het jou leuk om iets voor Thor de Bataaf te gaan doen? Zoek iets uit wat je graag doet en neem contact op!

Vacature Korte toelichting Meer info bij  
Bestuurslid Stichting Onroerend Goed  De Bataaf (SOG) Meedenken over de toekomst van het park door het meewerken aan het doorvoeren van verbeteringen en het verzekeren van goed onderhoud. Rinze van den Akker
stichtingog@thordebataaf.nl
Lid Stichting Businessclub&Toptennis Thor (SB&TT) Account-manager, ter ondersteuning van verdere groei en professionalisering van de BC-activiteiten, social media en communicatie. Rob van Mastrigt
businessclub@thordebataaf.nl
Lid Webcommissie Werkt met anderen samen aan o.a. de nieuwsbrief, flyers, posters, website, enz. Folkert, Virginia, Jesper of Marlou
webcom@thordebataaf.nl
Lid Jeugdcommissie Hulp bij de organisatie van jeugdcompetitie, jeugdtoernooien en andere jeugdactiviteiten Paul Damen
jeugdcommissie@thordebataaf.nl
 Lid Thor Tennis Academy (TTA) Administratieve ondersteuning van de TTA en het up-to-date houden van de TTA-website Wybren Hoekstra tta@thordebataaf.nl

Vragen aan het bestuur?
Vul onderstaand formulier in als je een vraag hebt aan het bestuur. Of bel met het secretariaat: 070-358 92 00 (ma, wo en vr).

Contact Bestuur