Bestuur & Commissies

Het bestuur van Thor de Bataaf is er voor alle leden en probeert op een zo transparant mogelijke wijze te communiceren. Dat betekent dat de bestuursleden altijd aan te spreken zijn op de aandachtsgebieden die zij beheren. Het bestuur vergadert maandelijks, waarin alle lopende zaken worden besproken en het beleid verder vorm wordt gegeven. Minimaal eenmaal per jaar vindt een ledenraadpleging plaats via de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Daarnaast zijn er commissies, waaronder de Activiteitencommissie, Technische commissie en Communicatie-commissie.

Het bestuur bestaat per 14-11-2017 uit de volgende personen:

Karin Donk, voorzitter
Paul Schmitz, secretaris
Rob Verstoep, penningmeester
Paul Damen, Jeugdzaken
Mieke Wytema, Communicatie
Lalique Verwoerdt- Stoutjesdijk, Ontwikkeling breedtetennis, met name recreanten (niet op de foto)
Vacature, baancommissaris

DSC04308a

Vragen aan het bestuur?
Vul onderstaand formulier in als je een vraag hebt aan het bestuur. Of bel met het secretariaat: 070-358 92 00 (ma, wo en vr).

Contact Bestuur