Renovatie banen 15 t/m 18 binnenkort van start

In het beleidsplan 2021-2025 heeft de vereniging aangegeven een pilot te willen starten met een gravelbaansoort bij vervanging van baan 15-18. Deze banen zijn op dit moment het eerst aan vervanging toe. De vereniging wil met de aanleg van een gravelsoort een gemengd park aanbieden zodat verschillende behoeften van leden kunnen worden ingevuld. Daarnaast ondersteunt dit ook doelstelling van de vereniging als instroompartner van de KNLTB bij het opleiden van tennissers. Dit beleidsplan is door de ALV aangenomen.

Het afgelopen jaar heeft de Stichting Onroerend Goed de Bataaf, verantwoordelijk voor het beheer van het park, onderzoek gedaan naar de verschillende gravelbaansoorten. Uiteindelijk is er samen met het verenigingsbestuur gekozen voor een relatief nieuw type baansoort, genaamd MatchClay. MatchClay is een vochtregulerend tapijt dat wordt ingestrooid met gravel. Het voordeel hiervan is dat de baan het hele jaar door bespeelbaar is en minder onderhoud nodig heeft dan een traditionele gravelbaan. De afwatering van de baan is daarnaast beter, waardoor de beschikbaarheid van een baan na regen sneller is dan bij gewoon gravel.

De werkzaamheden om baan 15-18 te vervangen zullen deze zomer plaatsvinden. De voorlopige planning van de leverancier, Tennisbouw, is om de laatste week van juni te beginnen en de banen midden augustus gereed te hebben. Dit betekent dat er in deze periode 4 banen minder beschikbaar zijn. Deze periode is gekozen om zowel bij de voor- als najaarcompetitie de volledige beschikbaarheid te hebben over alle banen. De werkzaamheden zullen bestaan uit het verwijderen van de huidige smashcourtlaag, het aanleggen van een beregeningsinstallatie, het storten van een SuperSub-fundering en tot slot het aanleggen van de MatchClay-matten. De beregeningsinstallatie zal worden gevoed door een bron. De SOG wil door middel van deze bron tevens de groenvoorziening beregenen om zo het gebruik van kraanwater terug te dringen op het park en daarbij het park verder te verduurzamen.

De komende twee jaar zullen de MatchClaybanen worden geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomst van deze pilot zullen de vereniging en stichting overwegen of er een volgend blok banen wordt vervangen door MatchClaybanen.