Samenstelling bestuur vanaf 1 november 2016

In deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen over belangrijke bestuurlijke zaken zoals de renovatie van de banen en de samenstelling van het bestuur sinds de ALV van 1 november.

Samenstelling bestuur sinds de ALV van 1 november
Doordat Inge en Marije het bestuur hebben verlaten zijn er 2 vacatures ontstaan, die nog steeds vacant zijn. Om als bestuur toch verder te gaan, hebben wij de volgende verdeling van de portefeuilles gemaakt.

Loek de Gruijter, voorzitter, en coördinator SOG en SB&TT

– Arjan  Veninga, vice- voorzitter en coördinator van alle technische zaken,

– Fré Muller, secretaris en coördinator communicatie en activiteiten

– Fred van Vliet, penningmeester en coördinator ledenbehoud en ledenwerving.

Wij zijn dus nog steeds op zoek naar enthousiaste leden die in het bestuur plaats willen nemen om ons te helpen met onze taken.

Op verzoek van de leden die aanwezig waren in de ALV zullen wij de notulen van de ALV eerder verspreiden. Het verzoek was om dat binnen een maand te doen. We hebben hieraan gehoor gegeven en de concept notulen zijn gereed. De notulen zijn gepubliceerd op de website achter het gedeelte > Over Thor > Informatie voor leden > met de inlog gegevens. Klik hier voor de notulen van de ALV van 1 november.

Voor alle vragen kunnen jullie terecht bij ons emailadres bestuur@thordebataaf.nl