Start tennislessen Jeugd: 4 mei 2020

[ENGLISH BELOW]

Start tennislessen jeugd 4 mei 2020

We zijn gestart met de voorbereidingen om – op een veilige en verantwoorde wijze – op maandag 4 mei* met tennislessen voor de jeugd te starten. We bekijken ook of er op korte termijn andere beperkte activiteiten voor de jeugd op ons park mogelijk zijn.

Dit betekent dat er tot nader aankondiging uitsluitend jeugdleden voor lessen op ons park worden toegelaten. Zij zullen worden begeleid en geïnstrueerd door trainers en (een) duidelijk herkenbare zogeheten coronaverantwoordelijke(n).
Zie hier het protocol dat is opgesteld door de NOC*NSF en de aanvullende richtlijnen van de KNLTB.

Wij zullen komende week de ouders en de kinderen informeren over de start van de lessen en het geldend protocol voor tennis op Thor de Bataaf. We hopen uiteraard spoedig meer tennis toe te mogen staan op ons park, maar zoals iedereen begrijpt, houden we ons aan alle afgekondigde maatregelen. Alleen samen kunnen we weer gaan tennissen!

*Onder voorbehoud goedkeuring van ons protocol door de Gemeente

ENGLISH

Start tennis lessons youth 4 May 2020

We have started preparations to start tennis lessons for youth in a safe and responsible manner on Monday 4 May *. We are also looking into the possibility of other limited youth activities at our park in the short term.

This means that until further notice only youth members are allowed for lessons at our park. They will be guided and instructed by trainers and (a) clearly recognizable so-called corona responsible person (s).
See here the protocol drawn up by the NOC * NSF and the additional guidelines of the KNLTB.

Next week we will inform the parents and the children about the start of the lessons and the applicable protocol for tennis at Thor de Bataaf. Of course we hope to allow more tennis in our park soon, but as everyone understands, we adhere to all announced measures. Only together can we play tennis again!

* Subject to approval of our protocol by the Municipality