Storing Baanreserveren verholpen

De storing waar we vanaf gisteren mee te maken hadden en ervoor zorgde dat het ledenbestand in de Baanreserveren-module niet actueel was, is verholpen. Dat betekent dat alle leden weer een baan kunnen reserveren. Veel speelplezier!