Terugblik ALV: openingswoord van voorzitter Frank Dankaart

Openingswoord van voorzitter Frank Dankaart
uitgesproken op de ALV van 28-11-2022

We zijn nog steeds met voorsprong de gezelligste vereniging van Den Haag. Dat is duidelijk. Ons ledental is op orde, onze faciliteiten passen bij een gezonde tennisclub en onze activiteiten worden altijd hooggewaardeerd. En niet alleen door onze eigen leden, want ook leden van andere verenigingen laten een Thorfeestje vaak niet zomaar aan zich voorbij gaan. Kijk maar naar bezoekende competitieteams en tijdens de toernooien blijft men hier vaak nog een drankje drinken of een hapje eten. Deze gezelligheid genereren we allemaal met elkaar. Leden, vrijwilligers, trainers en de andere parkprofessionals, zoals de groundsmen, de Racketshop en Fitness, fysiotherapiepraktijk Archipel, de BSO Zein, kapper Leo a Casa en niet te vergeten Ger en zijn barpersoneel.

Een prettig en gezond sportpark en omgeving waarbinnen we omkijken naar elkaar en daar waar we kunnen elkaar helpen om het voor iedereen gezellig en leuk te maken en te houden. In de huidige, drukke tijd zie je dat consumentengedrag hier en daar helaas af en toe de kop op steekt. Met consumentengedrag bedoel ik: Als men iets wil hebben of doen, moet het ook direct en het liefst overvloedig beschikbaar zijn. In een vrijwilligersvereniging als Thor past deze mindset naar onze mening niet. Vandaar dat we graag de nadruk willen leggen op participeren in plaats van consumeren. Niet kritisch aan de zijlijn verwachten dat alles perfect voldoet aan eisen en wensen. Nee, actief en constructief meedoen en -denken als Thorlid, of liever nog, ook als Thor vrijwilliger. Er is namelijk genoeg te doen! Alleen samen houden we onze club op het gewenste niveau van gezelligheid en sportiviteit en is er de noodzakelijke ruimte voor nuancering zoals dat past bij vrijwilligerswerk.

Aangezien Thor zich middenin de zogeheten internationale zone van Den Haag bevindt, is het niet verwonderlijk dat we nogal wat verschillende talen gesproken horen worden op ons park. Een extra bewijs dat onze club “Openheid” hoog in het vaandel heeft. Dat betekent goed om kunnen gaan met meningen en achtergronden van leden met andere nationaliteiten dan de Nederlandse. In dit openingswoord wil ik graag speciale aandacht vragen voor de situatie in Oekraine. Deze ligt voor een aantal Thor leden, die familie of vrienden hebben die bij de oorlog zijn betrokken, erg gevoelig of zelfs verdrietig. Ook zijn er leden die te maken hebben met een voor hun ingewikkelde politieke situatie waarin het niet altijd voor de hand ligt dat men zich makkelijk, of open uitspreekt over wat men persoonlijk van de oorlog vindt. Hierbij vraag ik iedereen om hiervoor begrip te hebben en hier passend mee om te gaan.

Terugkijkend op 2022 zien we dat we de geformuleerde prioriteiten de juiste aandacht hebben kunnen geven.

Vooruitkijkend. De volgende speerpunten voor 2023 zijn geformuleerd:

  • Verbeteren van de communicatie omtrent evenementen en competities. De activiteitenkalender is voor een belangrijk deel gevuld nu door de AC activiteiten. Nu de andere commissies nog.
  • Voldoende bemensing (VCL’s) en voorbereiding voorjaarscompetitie. Denk hierbij ook aan het tijdig publiceren van de voorlopige opstelling, het organiseren van een info-avond met de TC en het houden van een teamcaptains bijeenkomst.
  • Moderniseren van onze trainingsorganisatie. Het bestuur heeft deze zomer gesprekken met de trainers gevoerd. Er is in het algemeen behoefte aan meer helderheid, structuur en transparantie. Alle partijen: leden, trainers, bestuur, TC, JC en TTA geven dit aan. Vandaar een ingezette modernisering. Deze is gericht op een vereenvoudiging van de structuur en een helderder opdrachtgever-/ opdrachtnemerschap. Er is een visiedocument dat nu ter input voorligt bij de TTA, TC en JC. De volgende stap is terug naar de trainers om gezamenlijk tot het meest gewenste scenario te komen. De intentie van het bestuur is om met de volledige huidige trainerstaf deze stap te zetten.
  • Livegang van de nieuwe website. Hierin is al veel gedaan, maar daar moet nog een aantal afrondende zaken gebeuren.

Een verder doorkijkje naar het komende jaar. Hopelijk organiseren we (terug van weggeweest) weer een open voorjaarstoernooi. Daar zijn dan natuurlijk ook vrijwilligers voor nodig, misschien iemand geinteresseerd? Verder gaan we natuurlijk door met de bekende toernooien. De junioren- en senioren clubkampioenschappen, het For Ever Young toernooi, het Van Gisbergen Open, de Masters en het Halloween toernooi, hopelijk na het succes van dit jaar ook vast op de agenda.

En volgend jaar hebben we ons 95 jarig bestaan. Jawel! Er is een lustrumcommissie in oprichting. Kun jij er al iets over zeggen Catharina? We zijn voornemens om begin volgend jaar na enige jaren afwezigheid weer een nieuwjaarsreceptie te houden en om 2023 dan gezamenlijk af te kunnen trappen. Al met al voldoende mooie dingen om ons op te verheugen in 2023 zo lijkt me!