Toekomstvisie Thor de Bataaf

Het bestuur van tennisvereniging Thor de Bataaf heeft samen met de stichting die het park beheert (Stichting Onroerend Goed, SOG) nagedacht over de toekomst van onze club. Het ledenaantal van onze vereniging is met ongeveer 1400 leden vrij stabiel. Dat willen we graag zo houden en liever nog uitbreiden. Ledenbehoud en ledenwerving zijn belangrijk om een sterke en goede club te blijven. De ideeën hierover staan in de Toekomstvisie Thor de Bataaf.

Maar ook buiten ons park wordt nagedacht over de toekomst. De gemeente wil de Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark mooier en groener maken en beter met elkaar verbinden.Voor onze club een mooie kans om onze ambities voor de toekomst praktisch vorm te geven.

Wat staat er in die Toekomstvisie? In de Toekomstvisie staan ideeën voor een verbreding van het aanbod racketsporten op een groter en nóg mooier park. Het gaat dan bijvoorbeeld om rolstoeltennis, padel (een mix van squash en tennis) en pickleball (een mix van badminton, tennis en tafeltennis). Vooral padel is sterk in opkomst in Nederland (https://www.centrecourt.nl/themas/padel/) omdat het een leuke variant van tennis is, die je snel leert en zowel door jong als oud gespeeld kan worden. Tennis staat bij Thor de Bataaf natuurlijk altijd op de eerste plaats. Nu en in de toekomst. Maar een breed en gevarieerd aanbod voor (nieuwe) leden heeft meerwaarde voor de vereniging. Daarbij wordt ook onderzocht of enkele banen vervangen kunnen worden door gravel. Veel leden spelen graag op gravel en met een extra baansoort biedt ons park ‘voor elk wat wils’.

Architect Mark Graafland (lid Businessclub en in 2011 betrokken bij de verbouwing van het clubhuis) heeft een toekomstschets gemaakt van een groter park met padel- en pickleballbanen. Volgens deze schets (zie link Toekomstvisie) zouden we kunnen uitbreiden in de richting van de Ver Huellweg. Door een deel van deze straat bij ons park te betrekken, kunnen wij nieuwe (padel)banen aanleggen, zonder dat hiervoor bomen en groen moeten sneuvelen.

Wie werkt de Toekomstvisie uit? Een projectteam voert samen met een aantal leden – verenigd in deelgroepen – een eerste verkenning uit. Dit team bestaat uit Karin Donk, Mieke Wytema (bestuur vereniging), Loek de Gruijter en Rinze van den Akker (SOG), Rob van Mastrigt (Businessclub, SB&TT) en Mark Graafland (architect en lid Businessclub). Diverse deelgroepen, waarin leden zitten, kijken naar de haalbaarheid van padel, pickleball, gravelbanen en rolstoeltennis.

Wanneer wordt er over de Toekomstvisie beslist? Op dit moment werken projectteam en deelgroepen de verschillende ideeën uit. Zij kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan. Een eerste globale uitwerking is gepresenteerd op de Algemene Leden Vergadering van juni. Daarin hebben de leden een principe-uitspraak gedaan, om de verschillende ideeën verder uit te werken. Deze uitwerking wordt opnieuw voorgelegd aan de leden op een extra ALV begin volgend jaar (datum nog niet bekend). Hierin worden ook de resultaten van de ledenenquête meegenomen, die eind september is gehouden. De vergadering van begin volgend jaar is doorslaggevend: het projectteam vraagt daar een go/no-go van de leden om echt aan de slag te gaan met de diverse onderdelen uit de Toekomstvisie. Tijdens de ALV van 27 november geeft het bestuur een toelichting op de uitkomsten van de enquête. Er is dan ruim de gelegenheid om er vragen over te stellen.

Wat is de rol van de gemeente? De gemeente kent onze Toekomstvisie; hij is aangeboden aan wethouder Revis. Er is echter nog geen groen licht voor de uitbreiding van ons park, omdat de gemeente nog bezig is met een gedetailleerde uitwerking van de plannen voor het gebied. Dit gebeurt in overleg met omwonenden en dus ook met ons bestuur. Voor meer informatie over de plannen: zie ook: (https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/411462) .

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar bestuur@thordebataaf.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.