Visie op de toekomst van Thor de Bataaf

Visie op de toekomst van Thor de Bataaf

Dit jaar vieren we ons 90-jarig bestaan. Een mooi jubileum waarbij we niet alleen stilstaan bij het verleden, maar ook kijken naar onze toekomst. Samen met de Stichting Onroerend Goed De Bataaf (SOG) die ons tennispark beheert en met de Businessclub hebben we nagedacht over een eventuele uitbreiding van ons park. Wat moet er gebeuren om Thor de Bataaf sterk te houden en nog sterker te maken? Welke vernieuwing is daarbij nodig?

Natuurlijk staat daarbij voorop dat deze ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van het Scheveningse Bos en dat onze omgeving haar mooie groene karakter moet behouden. Zoals u al weet wil de gemeente Den Haag de Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark beter met elkaar te verbinden. Zie hiervoor ook de specifieke site van de gemeente

Wij zien mogelijkheden om aan te sluiten bij deze plannen. Met de SOG en Mark Graafland (architect en lid van de Businessclub) zijn we eind januari bij wethouder Revis op bezoek geweest om hem een eerste schets te presenteren van onze visie op de toekomst van ons tennispark. De reactie van de wethouder was positief; we denken immers mee met de plannen van de gemeente. Op dinsdag 20 februari jl. hebben we de schets op een informatieavond voor de leden nader toegelicht.

Binnenkort zullen we aan de hand van uw reacties en de gesprekken die wij gaan voeren met onder meer de omwonenden deze schets verder uitwerken. Deze uitwerking presenteren we samen met de SOG tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 juni 2018.

Wij houden u in de maandelijkse nieuwsbrief hiervan op de hoogte. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd terecht bij ons terecht. Via de mail (bestuur@thordebataaf.nl) of als wij elkaar zien op het park.