Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Beste Thorleden,

Graag nodigen we je uit om de algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen op maandag 28 juni 2021, aanvangstijd 20.00u. We zullen deze ALV coronaproof verzorgen vanuit de tennishal
waar we de 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Klik hier voor de stukken.

Wij verzoeken je vriendelijk om je voor de ALV aan te melden door het sturen van een mail naar
secretaris@thordebataaf.nl

Mocht je vragen of opmerkingen hebben voorafgaand aan de ALV, dan ontvangen we deze bij
voorkeur uiterlijk vrijdag 25 juni per mail naar hetzelfde mailadres.

Graag tot 28 juni!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van HLTC Thor de Bataaf
Frank, Annemiek, Derek, Jankees, Fre en Jack