Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 december 2018

Hierbij nodigen wij u van harte uit om de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij te wonen op dinsdagavond 18 december 2018 in ons clubhuis Tennis Pub de Bataaf. De agenda en relevante stukken zijn op deze website (achter de inlog) beschikbaar.

De stukken voor deze ALV zijn beschikbaar op de website van Thor de Bataaf onder ‘over thor’ -> ‘informatie voor leden’, daarna inloggen met KNLTB-nummer en geboortedatum: http://www.thordebataaf.nl/over-thor/bestuur/algemene-ledenvergadering-alv/

Een hard copy versie van de stukken is in te zien in ons clubhuis op het Kanthor, of op te vragen via ons e-mailadres secretaris@thordebataaf.nl.

De vergadering start om 20:00 uur. Wij verzoeken u om tijdig aanwezig te zijn. Het verzoek is om bij binnenkomst de presentielijst te tekenen.

vriendelijke groet,
het bestuur