Uitslag leden-enquête

Accommodatie
98% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling dat ons tennispark van goede kwaliteit is. En dat vinden wij en de Stichting Onroerend Goed die het park beheert natuurlijk heel fijn om te lezen!
84% van de respondenten vindt dat de tennisbanen goed onderhouden worden. Ook dat is goed te lezen. Maar we zullen aandacht blijven houden voor het onderhoud van de banen.
21% van de respondenten geeft aan niet (geheel) tevreden te zijn over de mogelijkheden om vrij te spelen. Bij een vereniging als Thor de Bataaf waar veel (verschillende) activiteiten worden georganiseerd, veel leden les willen en waar we veel leden gelegenheid willen geven om competitie te spelen zijn er inderdaad momenten dat er minder banen beschikbaar zijn om vrij te spelen. We proberen in de planning van activiteiten rekening te houden met de beschikbaarheid van banen voor vrij spelen. En we zullen ook, op de website, nog beter gaan aangeven op welke momenten er geen of minder banen beschikbaar zijn.
Alle respondenten komen regelmatig in ons clubhuis en zijn allemaal tevreden over de openingstijden. En 90% van de respondenten vindt ons clubhuis gezellig.
Er komen, bij de open vragen, diverse suggesties van zaken die nog verder verbeterd kunnen worden (zoals haakjes in de douches, behoefte aan gezonde drankjes en broodjes, wens om nieuwe sleepnetten, etc.) die we zullen bespreken met de betrokkenen en waar mogelijk oppakken.


Tennislessen
Vrijwel alle respondenten zijn tevreden over de tennislessen die bij Thor de Bataaf worden gegeven. 15% van de respondenten geeft aan dat er meer behoefte aan lessen is dan nu wordt aangeboden.
Er wordt bij de open vragen een aantal suggesties gedaan over andere trainingsvormen dan het aanbod dat Thor nu biedt, met groepslessen in de zomer en winter en privélessen. Ook deze suggesties zullen we bij de oprichting van de Thor Tennis Academy (TTA) meenemen.


Vereniging
20% van de respondenten geeft aan niet (precies) te weten wie in het bestuur van de vereniging zitten. Nog iets meer respondenten geven aan niet exact te weten waar welke bestuurder of commissie verantwoordelijk voor is.
Ook blijkt uit de enquête dat 50% van de respondenten niet weet wat het lange termijn beleid van de vereniging is. Hier zullen wij, als bestuur, in de komende maanden actief mee aan de slag gaan. Volg de vorming van de plannen en de communicatie daarover in de digitale nieuwsbrief, Thor Nieuws, op de website en op de Algemene Leden Vergadering in november.
Over het vrijwilligersbeleid en het aantal vrijwilligers op de vereniging is 90% van de respondenten positief. Maar hier geldt altijd: als jij als lid iets wil betekenen voor de vereniging: laat het ons weten, we kunnen altijd (nieuwe) vrijwilligers gebruiken.
Bij de open vragen over de vereniging worden suggesties gedaan voor namen en foto’s van het bestuur op de site en meer inzicht in het lange termijn beleid. Hier zullen we mee aan de slag gaan in de komende maanden. Ook wordt door een aantal respondenten aangegeven dat ze niet weten hoe je je aan kan melden als vrijwilliger. Een bestuurslid aanspreken of een mailtje sturen naar bestuur@thordebataaf.nl is hiervoor de snelste weg, en wij zullen dan graag met je in contact treden.


Communicatie
95% van de respondenten geeft aan goed geïnformeerd te worden over wat er bij de vereniging gebeurt en speelt. 95% van de respondenten bezoekt de (nieuwe) website regelmatig en 90% vindt de informatie op de website informatief. We zijn blij dit te horen.
De meeste respondenten geven aan via de website en de digitale nieuwsbrief of email op de hoogte te willen worden gehouden. Met de diverse commissies, het bestuur en de communicatie-commissie werken we er hard aan om de informatie up-to-date te houden en alle leden op de hoogte te houden.


Activiteiten
84% van de respondenten geeft aan dat ze vinden dat er leuke activiteiten worden georganiseerd. Daar gaan we samen met de Activiteitencommissie, Jeugdcommissie, diverse Toernooicommissies, Ledencommissie en Business Club dus graag mee door. Ook de diversiteit van activiteiten wordt positief gewaardeerd.
85% van de respondenten is (zeer) positief over de sfeer op de vereniging, en daar mogen alle leden trots op zijn. 95% van de respondenten voelt zich (zeer) op zijn of haar gemak op de vereniging.


Conclusie
De leden die de enquête hebben ingevuld zijn in grote meerderheid positief over de vereniging en het park. En daar zijn wij heel blij mee.
Natuurlijk zijn er suggesties voor verbetering, en daar gaan we de komende periode naar kijken en waar mogelijk mee aan de slag.
Nogmaals dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld. En we houden jullie op de hoogte van de zaken die we, mede naar aanleiding van de enquête gaan oppakken, via de website, nieuwsbrief en in de Algemene Ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Thor de Bataaf
Loek, Inge, Fré, Wybren, Hugo, Daan en Marije