Update Corona-virus / COVID-19

-for English see below-

Thor de Bataaf is, net als school, de werkplek, bus, tram en trein, een plek waar veel mensen elkaar ontmoeten. Thor dient dan ook aandacht te besteden aan de veiligheid en gezondheid van iedereen die ons sportpark bezoekt. Daarom besteden ook wij aandacht aan het Coronavirus/COVID-19. Zonder de situatie erger te doen lijken dan hij is, doen we er goed aan de adviezen van het RIVM te volgen en, in de omgang met anderen, ons gezonde verstand te gebruiken; de RIVM-adviezen zijn heel praktisch:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Als je lichte koorts hebt of verkouden bent, blijf dan uit voorzorg thuis.

Het bestuur volgt, net al u, de situatie nauwgezet en zal, via de website en de diverse sociale media laten weten als er andere maatregelen getroffen moeten worden. Vooralsnog gaan de trainingen en de competitie door zoals gepland. Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden.

English:

Like any workplace, school, or vehicle for public transportation, Thor de Bataaf is a place where many people meet. For that reason Thor has to pay attention to the safety and well being of everyone who visits the Club. That is why the club also pays attention to the CORONA/COVID-19 virus. Without over-emphasising the current health situation, we are well advised to follow the general advise of the National Institute for Public Health and Environment (RIVM) and, in our daily interaction with others, use our common sense. The RIVM advise is rather practical:

  • Wash your hands regularly
  • Cough and sneeze in the inside of your elbow
  • Use paper tissues

If you have a light fever or a cold, please stay at home, as a precautionary measure.

The Clubs’ board tracks, like you, the situation and shall, through this website and the social media, inform you if and when different measures need to be taken. As it stands: practice and matches will go ahead as planned. Click here for frequently asked questions and answers.