Vacature voorzitter SOG

Zoals in mijn column staat is er door het vertrek van Iwan Hoekjan als voorzitter van het bestuur van de Stichting Onroerend Goed de Bataaf (‘SOG’) een vacature ontstaan, naast de reeds bestaande vacature die nog niet vervuld is.

De ‘SOG’ is eigenaar van het tennispark de Bataaf, thuisbasis van tennisvereniging Thor de Bataaf. Het bestuur van de ‘SOG’ is verantwoordelijk voor een goede exploitatie van het gehele park. De ‘SOG’ is hierdoor te zien als een klein bedrijf. Met als hoofddoel dat de vereniging op een zo mooi mogelijk park kan spelen tegen zo laag mogelijke kosten. Als voorzitter van de ‘SOG’ kun je meedenken over de toekomst van het park en werk je mee aan het doorvoeren van verbeteringen en het verzekeren van goed onderhoud. De komende jaren staan met name de renovatie van de zes tennisbanen aan de voorkant centraal en het groot onderhoud aan de buitenkant van de hal.

De voorzitter van de ‘SOG´ is het eerste aanspreekpunt voor de partners/huurders op het park en onderhoudt contacten met leveranciers en de Gemeente Den Haag. Ook is hij eerste aanspreekpunt voor het bestuur van de vereniging. Gezamenlijk met de andere bestuursleden zet je offertes uit en beoordeel je ze en bedenk je een (marketing)strategie voor het verhuren van onze (binnen)banen en hoe de inrichting van het park een gezonde vereniging kan ondersteunen.

Het ‘SOG’ bestuur bestaat minimaal uit drie bestuursleden, vier is beter voor verdeling van de taken. De sfeer is op dit moment informeel en gezellig maar, gezien de belangen, wel gericht op een professionele exploitatie van het park. Er wordt gemiddeld een keer per maand vergaderd. Qua verdere inspanning moet je als voorzitter rekenen op zo’n 6 uur per week. Dit is uiteraard wel afhankelijk van je eigen tijd en inzet maar de tijdsinspanning voor de rol van voorzitter moet niet worden onderschat! Je moet er echt voor willen gaan. Maar je krijgt er ook veel voor terug. Met je collega bestuursleden stel je de precieze taakverdeling binnen het bestuur vast.

Als potentieel bestuurslid van de ‘SOG’ moet je lid zijn van Thor de Bataaf en bij voorkeur enige jaren ervaring hebben in een soortgelijke functie. Het nieuwe bestuurslid moet wel passen in het huidige team.

De bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de vereniging Thor de Bataaf.

Kandidaten kunnen zich melden via een mail aan bestuur@thordebataaf.nl met daarin achtergrond, ervaring en motivatie.

Loek de Gruijter
Voorzitter HLTC Thor de Bataaf