Verslag van de TC

Zoals sommigen onder jullie reeds gemerkt hebben is de samenstelling van de Technische Commissie medio dit jaar gewijzigd en hebben Hans Zijdenbos (voorzitter en VCL), Ilhan Yildiz en Marc Hitzert het stokje overgenomen. In het begin is het altijd even wennen maar na enkele kleine aanvangsprobleempjes hebben we onze draai gevonden en vormen we een hecht team. Wij zijn er voor alle competiespelers – senioren – in de voorjaars- en najaarscompetitie. Onze primaire taak is het realiseren van een juiste samenstelling van de teams. Hierbij trachten we zo goed en kwaad als het gaat te kijken naar de specifieke wensen van eenieder, echter het is natuurlijk onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Bij de samenstelling van de hogere competitieteams werkt de TC nauw samen met onze hoofdtrainer Cock Snoei en Jack Haslinghuis die vanuit het bestuur verantwoordelijk is voor de portefeuille technische zaken. In het kader van een stukje teambuilding hebben wij onlangs de voetbalwedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag samen bezocht, zie foto. Met twee aanhangers van Feyenoord (die worden de laatste tijd snel oud), twee van ADO en een van Sparta is toch alles goed verlopen. Er is geen onvertogen woord gevallen en we zijn elkaar niet te lijf gegaan. Kortom, we hebben alle vertrouwen in onze samenwerking. Onze liefde voor Thor de Bataaf staat te allen tijde voorop. We zien Thor de Bataaf als een open vereniging waarbij gezelligheid en competitief tennis hand in hand kunnen gaan.

Ervaringen tot op heden: Onze eerste opdracht is geweest om de najaarsteams voor 2019 op te stellen. De najaarscompetitie is in de loop der jaren steeds populairder geworden, getuige het feit dat er dit jaar maar liefst 53 teams zijn ingeschreven. De TC is van mening dat de nadruk bij de najaarscompetitie meer ligt op gezelligheid en dus minder op prestatie dan in de voorjaarscompetitie, vandaar ook soms grote teams om iedereen zoveel mogelijk deel te laten nemen. Desondanks hebben we de nodige mensen moeten teleurstellen omdat er simpelweg geen plek was. Bij de opgave voor de najaarscompetitie hebben wij als TC regelmatig gemerkt dat het individualisme wel erg veel de boventoon voert. Af en toe meer water bij de wijn doen om iemand toch toe te laten in zijn of haar team vinden wij als TC belangrijk. Bij de samenstelling voor de najaarscompetieteams gaan wij hier in 2020 sterker op letten. Bemerken wij dus dat bepaalde personen of teams hier een loopje mee nemen, dan behouden wij als TC ons het recht voor om veranderingen aan te brengen. De samenleving kenmerkt zich reeds door veel egoïsme, individualisme en (te veel) mondigheid. Ons standpunt is dat competitie spelen op Thor de Bataaf iets is wat je samen doet. Nogmaals, oog voor anderen hebben graag, we zijn allemaal anders maar de passie voor tennis brengt ons samen. Daarnaast willen wij met jullie nog graag de afspraak maken om zaken, zoals het regelen van vervangers zoveel mogelijk binnen het team zelf te regelen en niet voor ieder wissewasje de TC te benaderen. Let wel, uiteraard zijn wij er voor al jullie vragen maar zadel ons alstjeblieft niet met probleempjes op als;

“ik wil niet samen met Pietje of Truus spelen, kunnen jullie hier als TC niets aan veranderen?”

Eigen verantwoordelijkheid mensen! We zijn allemaal volwassen. En wanneer men zich opgeeft voor competitie geldt naar onze mening afspraak is afspraak. Maak als captain een planning en een speelschema vooraf. Dit willen wij als tip meegeven zodat je niet als team op het laatste moment voor onaangename verrassingen komt te staan. Nu zijn er altijd onvoorziene omstandigheden waar de nood aan de man is en daarvoor kan de captain dan een beroep doen op de reservelijst die op de website staat. Tot zover deze wat misschien belerende woorden maar we vonden het belangrijk genoeg te melden. Om positief te eindigen, we feliciteren nogmaals alle teams die kampioen zijn geworden in de najaarscompetitie. Op zaterdag 26 oktober zijn de betreffende teams in het zonnetje gezet en toegesproken door onze voorzitter tijdens een geslaagde feestavond.

Voorjaarscompetitie 2020: Inmiddels zijn de wintertrainingen weer gestart voor de hogere competitieteams onder leiding van onze gewaardeerde trainersstaf. De voorjaarscompetitie 2020 zal lopen van begin april t/m eind mei. Er is mogelijkheid om je op te geven voor dinsdag-, donderdag-, vrijdag-, zaterdag-‘ en zondagcompetitie (dames/heren/gemengd). Het aanmeldingsformulier zal spoedig op de website beschikbaar zijn.

Tot slot willen wij jullie heel veel speelplezier toewensen in de winter!

Hartelijke groet namens de TC, Hans Zijdenbos, Ilhan Yildiz, Marc Hitzert