Woord van de Voorzitter – 1 april

Een ander compliment is er ook voor onze Activiteitencommissie, die 18 maart een nieuwe formule van Family and Friends organiseerde met niet alleen leuke potjes tennis, maar ook leerzame clinics van de tennisleraren. Een energieke dag met volgens mij zeer veel enthousiaste mensen. Daarbij niet onbelangrijk om te vermelden, is dat deze vernieuwde opzet ook nieuwe leden voor onze tennisvereniging heeft opgeleverd. Een fantastische bijvangst uiteraard van een zeer geslaagde dag!  Ledenwerving en ledenbehoud zijn twee begrippen waar wij als nieuw bestuur hard aan werken. Met onze toekomstvisie geven we, samen met de SOG, een richting aan waar ons park Thor de Bataaf in de volgende jaren aan zou moeten voldoen om voor alle leden aantrekkelijk te blijven en voor nieuwe leden aantrekkelijk te worden. Pickleball is daarvan een onderdeel. Op donderdagochtend 19 april organiseren we voor alle leden een informatieochtend: “Wat is Pickleball?”. Een leuke kennismaking met deze nieuwe racketsport. Want na een korte presentatie, kan iedereen het spel ook even spelen. Laat die kans niet voorbij gaan en doe mee! Zie voor meer info de aankondiging in de nieuwsbrief.

Tot slot: volgende week begint de voorjaarscompetitie. De komende zeven weken gaan zo’n 70 competitieteams (jeugd en volwassenen) op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van start. Wij wensen iedereen veel succes en mooie wedstrijden toe, uiteraard in ons prachtige clubtenue! En kom vooral ook kijken naar zoveel mogelijk wedstrijden! In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor ons eerste mixed-team Zondag, ons “vlaggeschip”. Zij starten de eerste wedstrijddag op zondag 8 april met een thuiswedstrijd. Laat uw stem horen en kom ze aanmoedigen.

Namens het bestuur,

Karin Donk
Voorzitter