Woord van de Voorzitter – 1 januari 2017

Met de knallen van het vuurwerk en de traditionele Nieuwjaarsduik vandaag is het jaar begonnen.
Traditiegetrouw zullen we op Thor het jaar openen tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 8 januari vanaf 16 uur. Namens het bestuur wil ik u van harte uitnodigen om met ons het glas te heffen op 2017 en ook nog even stil te staan bij afgelopen jaar.

We mogen als bestuur best een beetje trots zijn op ons park en onze faciliteiten, dat we samen met de parkpartners en de SOG realiseren. Zelfs in deze winterse maanden kan er volop getennist worden, mede dankzij de smashcourtbanen en de horeca. Tijdens de extra ALV van 1 juli is besloten dat de 6 banen aan de voorkant (1,2,3 en A, B, C) vernieuwd worden als smashcourt. Elders in deze nieuwsbrief gaat de SOG in op de vorderingen en gemaakte keuzes.

Belangrijk speerpunt blijft ook komend jaar Levenwerving en Ledenbehoud. Daarom zijn wij als bestuur zeer blij dat we tijdens de tweede ALV in november konden melden dat het contributiebedrag gehandhaafd kan blijven. Het stemt ons verder goed dat diverse commissies al druk bezig zijn met de organisatie van uiteenlopende activiteiten en de competitie om weer een mooi tennisjaar neer te zetten en zo als vereniging aantrekkelijk te blijven.

Mocht u zelf zich nog iets willen doen voor de vereniging, weet dat we als vereniging op diverse plekken nog vrijwilligers kunnen gebruiken. Zo zijn wij als bestuur op zoek naar opvolging. In de ALV van november heb ik aangekondigd dat ik na 5 jaar als voorzitter er mee wil stoppen. Een ieder die interesse heeft om mijn positie over te nemen, verzoek ik bij deze zich bij ons te melden. Wij willen eind februari het ‘net ophalen’ en dan verder in gesprek gaan met kandidaten.

Last but not least wil ik u allen een heel mooi, gezond en sportief 2017 toewensen.

Proost!

Namens het bestuur van HLTC Thor de Bataaf
Loek de Gruijter, Voorzitter HLTC Thor de Bataaf