Woord van de Voorzitter

‘Op naar een nieuw hoofdstuk’

Het ‘hoofdstuk’ zomer is voorbij en de zomervakanties daarbij ook. Inmiddels zitten we in de metereologische herfstperiode, met de herfstcompetitie en de aanloop naar het ‘winterseizoen’ in tennistermen. Zondag 4 oktober staat het fabuleuze Family & Friends toernooi en de Open dag op de kalender. We hopen wederom een aantal nieuwe leden én winterleden te werven! Heb jij nog geen winterkaart, dan kun je die nog aanschaffen. Het winterkaartseizoen begint op 12 oktober en loopt door tot en met 13 maart 2016.

De zomerperiode hebben wij als bestuur gebruikt om na te denken over het nieuwe ‘hoofdstuk van ons beleid’ en hebben wij een nieuw beleidsplan gemaakt. Het huidige plan loopt dit jaar af en terugkijkend op de afgelopen 5 jaar zijn er een hoop zaken gerealiseerd, maar moeten we ons zeker ook blijven richten op de toekomst, als een nieuw ‘hoofstuk van Thor’. Het beleidplan is nog in concept en we nodigen de leden dan ook uit om met ons hier over in overleg te gaan, voordat wij het formeel ter goedkeuring voorleggen aan de ALV op maandag 16 november. Wij hebben 2 inloopavonden georganiseerd op maandagavond 12 oktober en woensdagavond 14 oktober, beiden vanaf 20 uur op ons park (bij de kinderopvang boven). Het concept zal binnenkort op de website komen te staan. Wij hopen op een goede opkomst tijdens deze 2 avonden, die tevens een gelegenheid zijn om met ons als bestuur contact te hebben. Ik kijk er al naar uit!

In de vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan voor de 3 ontstane vacatures in het bestuur. Dit betreft de de portefeuilles technische commissie (TC), business club (BC) en de post van penningmeester. Binnen de TC zoeken we ook naar versterking! Een aantal posititieve reacties hebben we zeker gehad, maar ik wil na de vakantieperiode nogmaals een oproep doen onder de leden om na te denken over de inzet van een deel van je vrije tijd voor het besturen van je eigen vereniging. Wat is er nu mooier. Lid zijn van een vereniging is lid zijn van iets moois dat je ‘met elkaar voor elkaar‘ doet, dat doen we samen! Het is ook een mooi nieuw ‘hoofdstuk’ in je eigen ontwikkeling. Stuur even een mail naar bestuur@thordebataaf.nl als je interesse hebt.

Ik hoop jullie snel te zien op 1 van aankomende activiteiten; bij Family & Friends, of bij een van de inloopavonden op 12 of 14 oktober.

Met sportieve groet
Loek de Gruijter
Voorzitter HLTC Thor de Bataaf