Woord van de voorzitter

Op naar een jaar vol nieuwigheden!

Het jaar 2015 ligt net achter ons. Een jaar waarin we zagen dat het met de ledenaantallen nog steeds lastig is om groei te realiseren. Dit beeld is zowel landelijk als in ons district niet anders. Aan alle kanten wordt gewerkt om nieuwe leden aan te trekken, zowel vanuit de Bond als vanuit onze commissie ledenbehoud en ledenwerving. We zien dit als bestuur ook in het komende jaar als een van onze speerpunten.

De KNLTB lanceert begin 2016 de KNLTB ClubApp waarmee tennisverenigingen de binding met hun leden kunnen versterken en de betrokkenheid van leden bij hun vereniging kunnen vergroten. Wij gaan hier als grootste vereniging zeker gebruik van maken. Zodra hierover meer bekend is, communiceren wij dat in één van de maandelijkse nieuwsbrieven en via de website.

In 2015 zijn we als bestuur bezig geweest met ons beleidsplan. Hierin staat de route voor de komende vijf jaar beschreven. één van de punten, die we in 2016 gaan oppakken, is de vernieuwing van de banen aan de voorzijde. Samen met de Stichting Onroerend Goed de Bataaf (‘SOG’) zullen wij een plan opstellen en onderzoek doen naar de juiste baansoort. Een enquête onder de gebruikers staat in de planning voor het komend voorjaar.

De volgende nieuwigheid die in 2016 gestalte zal gaan krijgen, is de Thor Tennis Academy (‘TTA’). Alle trainingen van jeugd en senioren, voor zowel de breedte als de top zullen hierin worden ondergebracht. Zodra de KNLTB de eisen voor de jeugd onderbouw (tot 12 jaar) tennisscholen kenbaar heeft gemaakt, zullen wij de TTA daarvoor gaan aanmelden. Met alle faciliteiten op ons park, moet dat gewoon gaan lukken!

De KNLTB wil vanaf het voorjaar 2017 de ‘competitie nieuwe stijl’ gaan invoeren. Na een mislukte invoering twee jaar geleden gaat men nu, na raadpleging via diverse klankbordgroepen, een aantal wijzigingen doorvoeren. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met bestaande structuren. Het is een complexe uitdaging voor het Bondsbestuur en wij zien hun beslissingen in de loop van het jaar dan ook met grote nieuwsgierigheid tegemoet.

2016 wordt ook het jaar dat wij als vereniging weer de gastheer mogen zijn van het Masters toernooi van het District Den Haag, voor de 5-de keer al weer! We staan er als Thor de Bataaf goed op bij het Districtsbestuur.

Tenslotte nodig ik u namens het bestuur uit, om op zondag 10 januari met ons het glas te heffen op het jaar 2016. Vanaf 16:00 uur is iedereen van harte welkom in ons clubhuis.

Namens het bestuur van HLTC Thor de Bataaf

Loek de Gruijter,
Voorzitter HLTC Thor De Bataaf