Woord van de voorzitter – juli 2019

Beste Thorro’s,

Het tennisseizoen is alweer een paar maanden aan de gang en we hebben veel mooie tenniswedstrijden gezien. Zowel tijdens het voorjaarstoernooi, de competitie, als tijdens het Pinkstertoernooi en het Thornooi, onze clubkampioenschappen.

De competitie was weer een groot succes qua deelname vanuit Thor. We hebben elk jaar weer veel enthousiaste competitiespelers. Ook dit jaar was er weer een spetterend en fantastisch eindecompetitiefeest als afsluiting van 7 prachtige weekenden. Voor onze eerste 2 teams dit jaar helaas degradatie. Na jarenlange handhaving en hoge eindnoteringen, bleek het dit jaar door onder meer de bescheiden teambezetting en onfortuinlijke blessures, een te lastige opgave om te handhaven.

Gelukkig zijn er ook teams kampioen geworden dit jaar, maar eerlijk is eerlijk, minder dan we gewend zijn. Volgende competitie proberen we nog beter rekening te houden met vrijspeelmogelijkheden tijdens de competitie.

Het Pinkstertoernooi was ook dit jaar weer een groot succes met ruim 70 deelnemers en een heerlijk asperge diner. Gezellig en een vaste waarde op onze activiteitenkalender.

Het Thornooi/ onze clubkampioenschappen heeft dit jaar in het teken van de Cariben gestaan en dit motto resulteerde in een aantal tropische dagen. Heerlijk weer en super muziek. De wedstrijdleiding onder leiding van Jurgen Dorst heeft er een fantastische week van gemaakt! En de kersverse clubkampioenen Floris van Veen en Eva Haslinghuis wil ik nogmaals van harte feliciteren.

Op de ALV van 24 juni heeft het bestuur aangekondigd om met de vereniging de route naar nieuw en succesvol beleid in te zetten. De uitdrukkelijke wens is om dit met zijn allen te gaan doen. Iedereen wordt hierbij dan ook van harte uitgenodigd en zelfs uitgedaagd, om mee te denken en mee te praten over wie of wat Thor de Bataaf wil zijn en hoe we dat gaan doen. Kortom, het begin van een nieuw beleidsplan. Hiermee willen we van start gaan op 28 september dit jaar tijdens het Thor Strategisch Overleg; het zogeheten ThorSO. We zoeken hiervoor tenminste 5 leden die mee willen doen die dag, maar ook in de voorbereiding en het vervolg. Wie wil er mee doen? Voor diegenen geldt: graag opgeven door middel van een mail naar: secretaris@thordebataaf.nl onder vermelding van ThorSO. Bij meer dan 5 enthousiaste deelnemers, zal er gekeken worden naar vergroting van het panel, of zal er geloot worden.

Voor de komende tijd betekent dat niet dat het bestuur op zijn handen gaat zitten. Zeer zeker niet. We zullen ons samen met de stichtingsbesturen, de ledenadministratie en commissies maximaal inzetten op het behoud en het vergroten van ons ledenbestand door promotie van Thor, ons activiteitenaanbod en de gastvrijheid van de vereniging. Fijn als jij ons daarbij wilt helpen!

Succes met de toernooien en alvast een fijne vakantieperiode.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Frank Dankaart