Woord van de voorzitter: Op naar de zomer!

1 juli betekent dat we alweer een half jaar op weg zijn in 2016 en de vakanties binnenkort weer gaan beginnen. Maar voordat we dat gaan doen, nog even aandacht voor het volgende.

De afgelopen maanden hebben vele Thorleden competitie gespeeld en zijn er ook weer 12 teams kampioen geworden en afgelopen maand bij zowel de jeugd als de senioren weer clubkampioenen. Alle kampioen nogmaals gefeliciteerd!

De AC trapt het eerste weekend van juli af met op zaterdagochtend 2 juli vanaf 05:30 uur het Dag en Dauw toernooi, een nieuw event waarvan ik hoop dat het een succesnummer gaat worden!
Vanavond gaan de middelbare scholieren van onze vereniging en 4 omliggende verenigingen met elkaar een balletje slaan en een gezellige avond met elkaar hebben. Een mooi initiatief van de Jeugdraad.

Extra ALV
Volgende week dinsdag is de extra ALV (vanaf 20:00 uur) in ons clubhuis, waarin wij naast de financiële cijfers over 2015, het besluit over de baanvervanging zullen toelichten. Alle stukken staan sinds gisteren op de website. Leden die problemen hebben om de stukken te downloaden kunnen die in ons clubhuis achter de bar ophalen of een mail sturen aan bestuur@thordebataaf.nl. Omdat wij het van belang vinden dat besluiten vanuit de ALV zo breed mogelijk gedragen worden, roepen wij de leden op om te komen. Wij hebben in ons beleidsplan staan dat wij transparant zijn en naar de leden luisteren, dus laat deze kans niet voorbij gaan. Inloop is vanaf 19:30 uur.

Van Gisbergen Open
Het toernooienseizoen is in volle gang en traditioneel sluiten wij in de laatste week van augustus af met het Van Gisbergen Open toernooi. De inschrijving daarvan is al open en zorg ervoor dat je je voor je vakantie inschrijft, want vol=vol.

Maar zover is het nog niet. Ik wens alle leden namens het bestuur een mooie vakantieperiode toe en met sportieve groet sluit ik af en tot ziens op ons park, of komende dinsdag in de extra ALV.

Loek de Gruijter,
Voorzitter HLTC Thor De Bataaf