Woordje van de voorzitter

Woordje van de voorzitter:
Mijn eerste woordje in deze laatste nieuwsbrief van het jaar. Een mooie kans om langs deze weg kort kennis te maken en de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen te delen.

Als nieuwe voorzitter van Thor de Bataaf – overigens de eerste vrouwelijke voorzitter in de geschiedenis van onze club – ben ik trots om deze functie te mogen uitoefenen. Een speciale functie, die ik met veel elan en energie zal vervullen. Ik zal mij met hart en ziel voor Thor inzetten: ik heb er heel veel zin in!

Allereerst stel ik graag het nieuwe bestuur aan u voor. Op de ALV van 14 nov jl. zijn wij geïnstalleerd: Paul Schmitz secretaris en vice-voorzitter, Rob Verstoep: penningmeester, Paul Damen, jeugdzaken en Mieke Wytema: pr en communicatie. Niet op de foto, en vers van de pers, is ook toegevoegd aan dit bestuur Lalique Verwoerdt- Stoutjesdijk. Zij gaat zich bezighouden met breedtetennis, het aanspreekpunt voor alle recreatieve tennisvormen, zoals de toernooicommissies en de AC. Ook het ontwikkelen van nieuwe tennisvormen hoort in deze portefeuille thuis. Ik ben ontzettend trots op dit nieuwe team.

DSC04308a

Van het vorige bestuur hebben we met bloemen, wijn en een groot applaus afscheid genomen. Loek, Fré, Arjan en Fred! Heel veel dank voor jullie geweldige inzet voor Thor de afgelopen jaren. Voor zowel Loek als Fré was er bij de ALV nog een verrassing; beiden zijn benoemd tot Lid van Verdienste. Van harte gefeliciteerd!

Volgend jaar bestaat onze tennisvereniging Thor de Bataaf 90 jaar: een echt Lustrum jaar! Op 18 januari 2018 vieren we deze verjaardag, tegelijk met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Daarnaast onthullen we op die dag een mooie verrassing! Ik heet u van harte welkom om dit historische moment met elkaar te komen vieren. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over ons lustrumjaar.

Tot slot: wij willen van Thor de Bataaf een nog sterkere en sportievere tennisvereniging maken. Maar wij kunnen dat niet alleen. Wij doen dat samen met u; als nieuw bestuur horen we graag uw ideeën. Daarom zullen wij regelmatig met u in gesprek gaan over de ontwikkelingen op ons tennispark. Naast de ALV organiseren we volgend jaar ook een aantal informatiebijeenkomsten. Zo weet u wat er op Thor gebeurt en kunnen we met u in gesprek gaan. Wij zien daar naar uit!

Ik wens u allen en uw naasten een mooie en ook sportieve decembermaand toe.

Met sportieve groet!
Karin Donk