Voorwaarden

Door het opsturen van het formulier voor tennislessen bij Thor en aanvinken van ‘akkoord met voorwaarden’, ga je akkoord met de volgende voorwaarden voor inschrijven.
De lesuren en groepjes worden met zorg ingedeeld, er is echter geen garantie dat aan alle wensen kan worden voldaan! 

De lesregels:

- Een lesuur bestaat uit 50 minuten
- Lessen die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van ziekte van de trainer worden altijd ingehaald
  Ook kan een andere trainer invallen
- Lesgeld wordt nooit gerestitueerd
- Het volgen van tennislessen is voor eigen risico
- Als er geen 6 persoonsgroep gevormd kan worden (maar 4 of 5 personen) dan zal de prijs hierop
  aangepast worden
- Een handtekening is bindend d.w.z. men verplicht zich aan de betalingsvoorwaarde bij plaatsing
  voor een les
- 1 week voor aanvang van de lessen nemen wij, per e-mail, contact met u op met de mededeling
  in welke groep en voor welk tijdstip u geplaatst bent
- Thorleden krijgen voorrang bij het indelen van de tennislessen

Niveaus
Beginner: Ik heb nog nooit les gehad.
Beginnend “Af”: Ik heb een aantal lessen gehad.
Half gevorderd: Ik ben in staat een rally te spelen. 
Gevorderd/competitiespeler: ik ben in staat een rally te spelen, kan slicen en topspin spelen (Schrijf rating op).

Voor de administratie en communicatie van de lessen maken wij gebruik van PLANMYSPORT en daarvoor gelden de volgende privacyvoorwaarden.