Copyright & disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thordebataaf worden gereproduceerd, gebruikt of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.

Disclaimer

De website van Thordebataaf is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Thordebataaf hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. Thordebataaf kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.