Steun de jeugd

Steun de Jeugd!

Heb je altijd al iets willen doen voor de jeugd van Thor de Bataaf? Dan is nu daar de gelegenheid voor! Als je jouw betrokkenheid wilt tonen, geef je dan op als lid van de ‘Club van 50’ en sponsor met een bijdrage van 50 euro per jaar.

De ‘Club van 50’ heeft als uitgangspunt hetzelfde motto als de Jeugdcommissie:

“De Jeugd heeft de toekomst"

Wat is de Club van 50?

Deze club bestaat uit leden van Thor de Bataaf die hun naam graag verbonden zien aan de jeugd van Thor. Per clublid wordt een sponsorbijdrage van 50 euro per jaar gevraagd, waarna de naam van het clublid voor één jaar op een groot bord: “Onze Thor jeugd wordt gesponsord door..…” wordt gezet. Dit bord hangt in ons clubhuis, duidelijk in het zicht van alle leden en bezoekers van tennispark Thor de Bataaf. Iedereen kan dus zien wie een bijdrage levert aan onze Thor jeugd en betrokken is bij de toekomst van onze tennisvereniging. Ook is het mogelijk een anoniem teken op het bord te krijgen, mocht je niet met je naam erop willen. 

Waar worden de bijdragen voor gebruikt?

De sponsorbijdrages worden besteed aan activiteiten voor alle Thor jeugdleden. Denk bijvoorbeeld aan: een trainingsweek met aandacht voor techniek, tactiek en conditie, een tennisclinic met (senior/ jeugd) topspelers uit de hogere Thor-teams, lezingen en themabijeenkomsten.
Met jouw steun, door deelname aan de ‘Club van 50’, kan alle jeugd van Thor zich nog verder ontwikkelen!

Direct lid worden?

Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar in het clubhuis, bij de ingang en het prikbord. Op de inschrijving zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

·         Lid worden kan door minimaal Euro 50,- over te maken op bankrekening:
          IBAN: NL29 RABO 0170 7463 05 t.n.v. Haagse Lawn Tennis Club Thor.
          Onder vermelding van: Club van 50
·         Jouw bijdrage gaat rechtstreeks naar Thor-jeugd
·         Jouw naam komt, indien toestemming gegeven, op het ‘Club van 50 bord’ in het clubhuis
          en op de Thor website
·         De leden worden via de Thor website op de hoogte gehouden van de gang van zaken
·         Elk jaar ontvang je per e-mail een overzicht van de activiteiten mogelijk gemaakt door de ‘Club van 50’
·         In december ontvang je een reminder waarna je kunt besluiten ‘Club van 50’ te verlengen
          of stop te zetten
·         Je lidmaatschap van de ‘Club van 50’ loopt van 1 januari t/m 31 december

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Jeugdcommissie via jc@thordebataaf.nl