Bestuur en commissies

Het Bestuur

Het bestuur van Thor de Bataaf is er voor alle leden en probeert op een zo transparant mogelijke wijze te communiceren. Dat betekent dat de bestuursleden altijd aan te spreken zijn op de aandachtsgebieden die zij beheren. Het bestuur vergadert maandelijks, waarin alle lopende zaken worden besproken en het beleid verder vorm wordt gegeven. Minimaal eenmaal per jaar vindt een ledenraadpleging plaats via de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:


Boudewijn de Keijzer (Penningmeester- niet op de foto), Marc Hitzert (Trainers/ trainingen en baanbezetting), Frank Dankaart (Voorzitter), Wout van Dijk (Bestuurslid jeugdzaken),
Alona Yermakova (Duurzaamheid), Yasemin Glasgow (Algemeen lid), Jack Haslinghuis (Bestuurslid technische zaken), Michelle Samson (Secretaris)

Thor bestuur is te bereiken via e-mailadres: bestuur@thordebataaf.nl

 

Daarnaast zijn er commissies, waaronder de Technische commissie, Jeugdcommissie, Activiteitencommissie en Communicatie commissie. 

Kijk naar hun introductie video's klik hier.

Technische Commissie

De Technische Commissie heeft de volgende doelstellingen: 

 • Het realiseren van een geleidelijke opbouw in jeugd- en seniorencompetities op zaterdag en zondag, waarbij een goede mix ontstaat tussen wedstrijdtennis, teamspirit en gezelligheid;
 • Het scheppen van faciliteiten en een gevoel van verbondenheid met Thor de Bataaf voor getalenteerde spelers, waardoor het niveau van de competities uiteindelijk verhoogd kan worden tot maximaal hoofdklasse;
 • Het zorgdragen voor een geleidelijke overgang van de geselecteerde jeugdspeler van jeugd naar seniorencompetitie, waarbij jeugdige spelers zich kunnen ontwikkelen tot wedstrijdspelers die het competitieniveau van Thor De Bataaf op langere termijn kunnen verhogen.

De technische commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Daan Kegelaar (voorzitter)
 • Marjolijn Bernts
 • Harry de Groot

Thor technische commissie is te bereiken via e-mailadres: tc@thordebataaf.nl

Thor Jeugdcommissie

De Thor jeugdcommissie organiseert en begeleidt verschillende activiteiten voor de jeugd. Zoals de voor- en najaarscompetitie, een open jeugdtoernooi, de jeugdclubkampioenschappen, rackettrekken op de zondagmiddag, en dit jaar voor het eerst, maar enorm succesvol, een ouder-kind Halloween toernooi. 

Daarnaast houdt de jeugdcommissie zich bezig met het beleid rondom jeugdtennis, en proberen ze samen met de trainers en de TTA voor ieder kind op elk niveau een mooie tenniservaring te bieden.

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Esther de Jong (voorzitter)
 • Fleur Spijkers- secretaris
 • Corry Verlaan- penningmeester
 • Frances Jager- lid competitie
 • Jeroen Zonneveld- lid algemeen

Thor jeugdcommissie is te bereiken via e-mailadres: jc@thordebataaf.nl

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor de seniore leden, die niet meetellen voor je ranking. Zo organiseren zij iedere maandavond de tossavond “de Vluggertjes” en de Laddercompetitie. Daarnaast organiseren ze onder andere ieder kwartaal de clubavonden “Beer, Beats & Ballen (BBB)” en ieder jaar het Ladderzat toernooi en het Family & Friends toernooi. Ze zijn te herkennen aan de knaloranje AC outfits. De volgende mensen zitten in de activiteitencommissie:

 • Maxime Boumans (voorzitter)
 • Charlotte Vroege
 • Fenna van Driel
 • Jeanita Berkhout
 • Jessica van Ekelenburg
 • Kevin Boelhouwer
 • Luuk Clausing
 • Maarten van der Kooij
 • Paola Alkemade
 • Pieter Braams
 • Roos van Sitter
 • Stéphanie Apeldoorn

Heb je een idee voor een activiteit, ben je geïnteresseerd om te helpen met het organiseren van een activiteit of heb je een vraag over een van bovenstaande activiteiten? Neem contact op via e-mail: ac@thordebataaf.nl 

Communicatie commissie

Website en nieuwsbrief

De (web)communicatie commissie (Webcom) verzorgt de redactie van de website en de maandelijkse nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staan onder meer aankondigingen en verslagen van activiteiten en kijkjes achter de schermen bij grote evenementen. Heb je een suggestie voor de website of de nieuwsbrief, of heb je gewoon een vraag? Laat het weten via  webcom@thordebataaf.nl

Wie is Webcom? Webcom bestaat uit de volgende leden:

 • Rolph van Veen
 • Carolien Sijtsma
 • Birgitte Mohrmann

TAAKIE

Vrijwilligers zijn belangrijk, ook voor THOR! Onze club maakt gebruik van de app TAAKIE. Middels deze app proberen we een goede match te maken tussen onze leden en de in te vullen vrijwilligerstaken/ functies. Wil je ook iets doen voor onze club? Meld je dan aan via deze link.