Kidstennis

Kinderen zijn nog jong als ze zich aanmelden bij onze vereniging. Reeds op jonge leeftijd kan een wezenlijke basis voor een succesvol tennisspel worden gelegd. Bij ons ’tenniskidsprogramma’ kan jullie kind zijn/ haar eerste ervaringen opdoen op tennisgebied. Het spelen en oefenen van gevarieerde bewegingsoefeningen zijn op jonge leeftijd vanzelfsprekende, opvoedkundige en methodische beginselen.

ThordeBataaf

De verbetering van de sportieve basiseigenschappen vindt plaats aan de hand van speelse gewenningsoefeningen met bal en racket. Voorwaarde bij deze cursus is dat onderricht op speelse wijze plaatsvindt. Racket en bal zorgen trouwens toch al voor de nodige motivatie. Met ons tenniskidsprogramma leren de kinderen spelenderwijs goed tennissen. Spelplezier en het ontwikelen van vaardigheden, daar gaat het om. Het trainen van deze jonge kinderen moet voornamelijk zijn: ‘spelen met tennis’.

Ons tenniskidsprogramma wordt gegeven op woensdagen van 13h00-14h00 en van 16h00-17h00.

ThordeBataaf